Концептуальні засади реформи публічної влади і управління та впровадження моделі «сервісної держави» в Україні

  • Л. І. Кормич Національний університет «Одеська юридична академія»
  • А. І. Кормич Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: нове публічне управління, нова публічна служба, сервісна держава, сервісний підхід до організації публічної влади

Анотація

У статті розглянуті головні принципи сучасної концепції «нового публічного управління», які покладені в основу формування теорії «нової публічної служби» та реалізації моделі «сервісної держави». Розкрита специфіка впровадження цієї моделі в Україні на нинішньому етапі державного розвитку. Інноваційні трансформації управлінської системи виступають базовим чинником реалізації євроінтеграційних стратегій України, адаптації до кращих європейських стандартів управління. Відбувається зміна змісту і формату управлінської діяльності, пріоритетом якої стає не традиційне керівництво, а задоволення потреб та інтересів громадян, надання їм відповідних якісних послуг. Чутливість влади до потреб соціуму ґрунтується на дотриманні принципів: служити громадянам, а не клієнтам; шукати публічний інтерес, віддавати перевагу громадянському підходу перед підприємницьким, мислити стратегічно, діяти демократично; визнати, що підзвітність не є простою; служити, а не керувати; цінувати людей, а не лише продуктивність. Реалізація цих принципів у публічному управлінні є елементом розбудови «сервісної держави». Наукові дослідження переконливо доводять, що однією з сильних сторін подібного сервісного підходу до організації публічної влади є можливість вирішити низку проблем, на які раніше не зверталося достатньо уваги або ж вирішення яких було неможливим. Серед таких проблем виділяють три найголовніших: орієнтованість послуг на громадян, співвідношення ціни та якості для платників податків та гнучкість у наданні послуг. При цьому в центрі уваги не просто споживач, а саме громадянин – носій суб’єктивних прав та законних інтересів. Найкращі ж практики спираються на два універсальні методи, такі як координація та інтеграція управлінських послуг і використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. Подібні підходи дозволяють гарантувати отримання послуг, відповідних обсягу прав і свобод громадян, а також забезпечують ефективність і якість таких послуг. Всі ці реформи спираються на національне законодавство, що постійно вдосконалюється.

Біографії авторів

Л. І. Кормич, Національний університет «Одеська юридична академія»

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри політичних теорій

А. І. Кормич, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри загальнотеоретичної юриспруденції

Посилання

Закон Про адміністративні послуги № 5203-VI. 2012 (Верховна Рада України) Офіційний вісник України.
№ 76. Стор. 44. Ст. 3067. Код акту 63650/2012.
Закон Про Кабінет Міністрів України № 794-VII. 2014 (Верховна Рада України) Офіційний вісник України. № 20. Стор. 23. Стаття 619. Код акту 71668/2014.
Закон Про центральні органи виконавчої влади № 3166-VI. 2011 (Верховна Рада України) Офіційний
вісник України. № 27. Стор. 20. Ст. 1123. Код акту 55751/2011.
Мельник Р.С., Бевзенко В.М. (2014) Загальне адміністративне право: Навчальний посібник. К.: Ваіте.
Постанова Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги № 44. 2013 (Кабінет Міністрів України). Офіційний вісник України. № 9. Стор. 28. Стаття 333. Код
акту 65676/2013.
Постанова Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади № 442. 2014 (Кабінет Міністрів України) Офіційний вісник України. № 74. Стор. 57. Ст. 2105. Код акту 73930/2014.
Указ Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади №1199.
2010 (Президент України) Офіційний вісник України. № 100. Стор. 16. Ст. 3545. Код акту 54159/2010.
Указ Про оптимізацію центральних органів виконавчої влади № 1085/2010. 2010 (Президент України)
Офіційний вісник України. № 94. Стор. 15. Ст. 3334. Код акту 53839/2010.
Тимощук В. (2012) Адміністративні послуги: Посібник. К.: ТОВ «Софія-A».
Bourgon, J. Responsive, Responsible and Respected Government: Towards a New Public Administration
Theory. International Review of Administrative Sciences. 2007. Vol. 73. No. 1, pp. 7–26. https://doi.org/10.1177/
0020852307075686.
Carlson M., Schwarz R. (1995) What do citizens really want? Developing a public sector model of service
quality. Popular Government, 60. pp. 26–33.
Denhardt J., Denhardt R. (2007) The New Public Service. Expanded Edition. Serving, Not Steering. New York,
London. M.E.Sharpe.
Denhardt R., Denhardt J. (2000) The New Public Service: Serving Rather Than Steering. Public Administration
Review. Vol. 60. No. 6, pp. 549–559.
Robinson M. (2015) From Old Public Administration to the New Public Service. Implications for Public Sector Reform
in Developing Countries. Singapore. UNDP Global Centre for Public Service Excellence.
Опубліковано
2021-05-25