Трансформаційні процеси освітньої діяльності в умовах COVID-19

  • А. В. Пехник Національний університет «Одеська юридична академія»
  • Ю. В. Завгородня Національний університет «Одеська юридична академія»
  • А. В. Кройтор Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: політична освіта, управління, система органів управління, державна влада, пандемія, публічність

Анотація

У статті розглянуто сучасні перетворення в галузі освітньої діяльності в українському суспільстві. Проведено аналіз різних форм освітнього процесу в умовах пандемії, їх проблемні аспекти та позитивні особливості, які виникли під час використання різних сучасних платформ у мережі Інтернет. У сучасному студентському товаристві виникають серйозні дискусії щодо форми проведення навчального процесу в умовах вагомого приросту інфікованих осіб та збільшення рівня смертності від захворювання на COVID-19. За таких умов виконання компетентністного критерію освітньої програми зменшується, адже в онлайн-режимі перевірити рівень навичок у повному обсязі досить складно. Усі ці виклики у сучасному освітньому середовищі зумовлюють актуалізацію цієї проблематики в наукових дослідженнях. Основоположним принципом освітньої політики та загалом навчального процесу є рівність усіх суб’єктів у можливості здобути бажаний освітній багаж навичок у рамках окремого навчального підрозділу. Однозначно освітня політика щодо рівності усіх бажаючих є дзеркалом конституційних основ, які відтворюють демократичні ідеї та принципи. У зв’язку з цим діяльність політичних агентів має відповідати ключовим законно закріпленим принципам, спрямованим на створення умов для різних соціальних рівнів отримати можливість для здобуття освіти. Окрім того, важливим елементом в освітній політиці є можливість отримання рівного доступу до освітнього процесу, що в умовах пандемії реалізувати практично досить важко. Під час реалізації основних ідей рівності освітньої політики суспільство зможе набути позитивних якостей та підвищити рівень політичної свідомості. Усі позитивні зміни в рамках системи освіти показують можливість для консенсусу та компромісу в межах загальної політичної системи під час вирішення стратегічних питань для суспільства, а саме життя та здоров’я громадян. Суб’єкти політики в умовах високого суспільного інтересу не зможуть використовувати політичні технології з метою маніпуляції свідомістю населення, а політичні конфлікти стануть джерелом досягнення ефективних політичних рішень. Така система відносин зможе допомогти транзитному українському суспільству стати демократичним, правовим, громадянським не лише в межах норм права, але й в реальній площині відносин.

Біографії авторів

А. В. Пехник, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політичних теорій

Ю. В. Завгородня, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних теорій

А. В. Кройтор, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних теорій

Посилання

Brammer S., Clark Т. (2020) COVID-19 and Management Education: Reflections on Challenges, Opportunities,
and Potential Futures. British Journal of Management, Vol. 31, 453–456.
Owen P. Hall. (2020) Editorial: COVID-19 and the Future of Management Education, Vol. 23, Is.1, P. 1–6.
Васюк. О., Скумін Т. (2011) Теоретико-методичні аспекти організації дистанційної освіти. Theoretical and
methodological aspects of distance education. 2 (1Sup2),1–3. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/
cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_
file_name=PDF/vkp_2011_2_11.pdf.
Бережна С., Прокопенко І. (2020) Вищі навчальні заклади в Україні під час спалаху коронавірусу або COVID-19: Нові виклики проти нових можливостей. Revista Romaneasca Pentru Educatie
Multidimensionala, 12 (1Sup2),130–135. https://doi.org/10.18662/rrem/12.1sup2/256.
Костыря И. (2020) Онлайн-обучение дает безграничные возможности. Украина должна использовать карантин для прорыва в образовательном процессе. https://gordonua.com/blogs/inna-kostyrya/
onlayn-obuchenie-daet-bezgranichnye-vozmozhnosti-ukraina-dolzhna-ispolzovat-karantin-dlya-proryva-vobrazovatelnom-processe-1494567.html.
Пехник А. (2020) Платформи для організації дистанційного навчання. Правове життя сучасної України. С. 220–222.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року». Електроний ресурс. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-%D1%80#Text.
Yuliia V. Zavhorodnia (2020) The Institutional and Legal Justification of the Restriction of Freedom of
Movement in Conditions of Counteraction the Spread of the Covid-19 Pandemic / Anzhelika R. Krusian,
Ivanna I. Zadoia, Iana I. Maslova, Yuliia V. Zavhorodnia // Revista San Gregorio. Núm. 42. Електроний ресурс. – Режим доступу: http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/
view/1560.
Опубліковано
2021-05-25