Вплив соціально-економічних реформ на формування сучасної сім’ї (на прикладі Азербайджанської Республіки)

  • Нигяр Агаева Академия государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики
Ключові слова: сім’я, сімейна економіка, шлюб, розвиток

Анотація

Метою статті є вивчення впливу економічного розвитку на сім’ю, виявлення суперечливого характеру цього впливу шляхом виявлення форм прояву в спільнотах з різними національно-культурними традиціями і пошук рішень таких проблем в Азербайджанській Республіці. Методологія і методи дослідження. Методологічною основою дослідження є системний підхід і комплексне дослідження, яке дозволило інституту сім’ї у сучасному суспільстві отримати повну картину впливу економічної сфери. Водночас були використані такі загальні методи дослідження, як метод аналізу, синтезу і узагальнення, як емпіричного методу дослідження порівняльного аналізу. У процесі вивчення впливу економічного розвитку на інститут сім’ї використовувався метод контент-аналізу журналістських статей, опублікованих у газетах і журналах, соціологічні опитування різного призначення, інтерв’ю з посадовими особами та компетентними експертами, аналіз статистики, опублікований відповідними офіційними органами, та інші методи політичного і соціологічного аналізу. Наукова новизна статті. Уперше у статті робиться висновок про те, що вплив економічного розвитку на інститут сім’ї не можна недооцінювати, стійкість шлюбу і цей вплив залежать від домінуючих національно-моральних і культурних цінностей у суспільстві. Це засновано на аналізі ситуації в Азербайджанській Республіці за минуле сторіччя. Висновки. Підбиваючи підсумки дослідження, автор доходить висновку, що вплив економічного розвитку на інститут сім’ї неоднозначний. Таким чином, виходячи з конкретної статистики, можна сказати, що кількість розлучень зростає в економічно розвинених країнах. Ця тенденція в основному пояснюється тим, що жінки здобули економічну незалежність і не бояться фінансових труднощів після розлучення. Це не так в Азербайджані. Таким чином, на підставі статистики за останні сто років можна сказати, що кількість розлучень у періоди економічної кризи вища, ніж у періоди економічного зростання. Іншими словами, економічний розвиток не збільшує кількість розлучень. Фактично це можна пояснити унікальністю азербайджанської сім’ї, яка більше заснована на загальних національних і моральних цінностях.

Біографія автора

Нигяр Агаева, Академия государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

докторант 

Посилання

“Müasir Azərbaycan ailəsi qloballaşma və demokratikləşmə prosesində” mövzusunda tədbirlərlərin təşkili layihəsi
(I Mərhələ). “Azərbaycan ailə institutu: mövcud vəziyyət və çağırışlar” mövzusunda tədqiqat. (2018), Hesabat.
URL: http://www.himayadar.org/pluginAppObj_5_01/ARASDIRMA-HESABATI.pdf.
Əliyev F., Əliyev T. Ev təsərrüfatları gəlirlərinin formalaşması və ondan istifadənin sosial-iqtisadi problemləri (Azərbaycan
Respublikası materialları əsasında). Bakı : “Elm və təhsil”. 2011.
Mehdiyev R. Azərbaycan: qloballaşma dövrünün tələbləri. Bakı, 2005, 464 s.
Rzayev İ. Azərbaycan respublikasında regionların davamlı social-iqtisadi inkişafı: mövcud vəziyyət və gələcək
perspektivlər. Bakı: “Elm”, 2010. 468 s.
Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009–2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2020). URL:
http://www.e-qanun.az/framework/16721.
2008–2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı (2020).
URL: http://e-qanun.gov.az/framework/15399.
URL: https://modern.az/en/news/182160.
Məmmədov R. Azərbaycan ailəsi: dünən və bu gün. Bakı. 2018. 254 s.
Беккер Г.C. Человеческое поведение: экономический подход. Москва : ГУ ВШЕ, 2003, 672 с.
Опубліковано
2021-05-25