Медіатизація та вплив ЗМІ на політичний порядок денний

  • Н. Ю. Горбенко Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: медіа, медіатизація політики, політичний порядок денний, медіалогіка, засоби масової інформації

Анотація

Медіатизація політики означає не лише трансформацію політичної активності у сферу ЗМІ, а й залежність політичних суб’єктів, процесів і подій від масмедіа. Сьогодні дослідження медіатизації набувають неабиякої актуальності, оскільки вона визначається як одна із провідних тенденцій розвитку суспільства. І хоча медіатизація політики та теорія порядку денного досліджують вплив засобів масової інформації на політичну сферу, вони майже ніколи не розглядались як пов’язані, що викликає необхідність у дослідженні їхнього взаємозв’язку. У статті розглянуто підходи до визначення медіатизації політики. Зазначено, що сучасні медіа не лише транслюють інформацію, а й можуть виступати активними гравцями на політичній арені, формувати особливий публічний простір. Також автор дає дефініцію політичного порядку денного, виділяючи три основні підходи. Акцентовано увагу на тому, що довгий час дослідження з медіатизації політики та політичного порядку денного розвивались як окремі школи, що базувалися на різній методології. З’ясовано характерні особливості кожної з них. Проведено порівняльний аналіз функціонування ЗМІ у різних політичних режимах. Встановлено кореляцію між впливом медіа на політичний порядок денний та діючим політичним режимом. Визначено рівні порядку денного. Наголошено на не менш важливому аспекті теорії порядку денного – впливі засобів масової інформації на порядок денний політичних суб’єктів. Виділено низку факторів, що мають значення у дослідженні інтенсивності впливу на політичний порядок денний: політичний режим, тип висвітлення, тип проблеми, належність до парламентської більшості або ставлення до діючої влади, відповідність висвітленої проблеми програмі політичної партії.

Біографія автора

Н. Ю. Горбенко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірантка кафедри політичних наук

Посилання

Бодрунова С.С. Медиакратия: современные теории и практики. Cyberleninka. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/mediakratiya-sovtemennie-teorii-i-praktiki/viewer.
Грибовод Е.Г. Основные модели коммуникации политики как институционально-коммуникативного
процесса. Дискурс-Пи. 2016. С. 231–237.
Казаков А.А. Теоретико-методологический потенциал категории «Медийная повестка дня»: возможности и ограничения. Вестник Волгоградского государственного университета. 2012. № 21. С. 138–143.
Казаков А.А. Теория установления повестки дня VS. фрейминг: к вопросу о соотношении подходов.
Полития. Анализ. Хроника. Прогноз. 2015. №1. С. 103–113.
Казаков А.А. Теория установления повестки дня: основные подходы и направления исследования
в российской политической науке. Вестник московского университета. 2014. № 3. С. 41–56.
Хайтам Н.Р. Роль масс-медиа в формировании политической повестки дня. Гілея: науковий вісник. 2015.
№ 94. С. 391–395.
Esser F., Esser J. Mediatization effects on political news, political actors, political decisions, and political
audiences. Democracy in the Age of Globalization and Mediatization. London, 2013. P. 177–201.
Mazzoleni G., Schulz W. Mediatization of politics: a challenge for democracy. Political Communication. 1999.
No. 16. P. 247–261.
McCombs M. The agenda-setting function of mass media. Public Opinion Quarterly. 1972. No. 36. P. 176–187.
Schulz W. Reconstructing mediatization as an analytical concept. European Journal of Communication. 2019.
No. 2004. P. 87–101.
Soroka S.N. Agenda-setting dynamics in Canada. Columbia : UBC Press, 2002. 186 p.
Strömback J. Four phases of mediatization: an analysis of the mediatization of politics. The International Journal
of Press/Politics. 2013. No. 13. P. 228–246.
Strömbäck J., Van Aelst P. Why political parties adapt to the media: exploring the fourth dimension of
mediatization. International Communication Gazette. 2013. No. 75. P. 341–358.
Thesen G. Political agenda setting as mediatized politics? Media–politics interactions from a party and issue
competition perspective. The International Journal of Press/Politics. 2014. No. 19. P. 181–201.
Van Aelst P., Thesen G., Walgrave S. Mediatization and the media’s political agenda-setting influence.
Mediatization of Politics. London, 2014. P. 200–220.
Van Dalen A., Van Aelst P. Political journalists: covering politics in the democratic corporatist media system.
The global journalist in the 21th century. London, 2012. P. 511–525.
Walgrave S., Van Aelst P., Bennett L. Beyond agenda-setting. towards a broader theory of agenda interactions
between political actors and the mass media. APSA Annual Meeting. URL: https://bit.ly/3bPkFSh.
Опубліковано
2021-05-25