Ґендерні квоти та представленість жінок в органах місцевого самоврядування в умовах реформи децентралізації

  • Ю. В. Левченко Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: ґендерна квота, Виборчий кодекс, жінка-депутат, самоврядування, ґендерна рівність, єдиний виборчий список, територіальний виборчий список, місцеві вибори, політичні партії

Анотація

У статті розкриваються особливості застосування ґендерних квот в Україні на місцевих виборах 2015 та 2020 років під час проведення реформи децентралізації, здійснено аналіз формування виборчих списків, результатів виборів до органів місцевого самоврядування в контексті дотримання ґендерних законодавчих норм, висвітлено положення Виборчого кодексу та з’ясовано деякі прогалини виборчого законодавства, які випливають з результатів місцевих виборів. Окрім цього, здійснено порівняльний аналіз щодо представництва жінок у місцевих радах України. У період проведення реформи децентралізації в Україні, передачі повноважень та фінансових ресурсів від державної влади органам місцевого самоврядування виникають нові завдання та інструменти щодо розвитку територіальних громад, нові підходи в контексті просування ґендерної рівності, представництва жінок у місцевих радах, їх участі у формуванні і прийнятті управлінських рішень. Реформа децентралізації значно розширює повноваження та можливості органів місцевого самоврядування, що стимулює включення в політичні процеси більшої кількості жінок та їх участі в процесах прийняття рішень у громадах, цим стимулюється просування ґендерної рівності у суспільстві. В Україні рівень представництва жінок у місцевих органах влади ще не достатній. Тому потребує як практичних, так і законодавчих механізмів для досягнення ґендерного балансу. Незважаючи на ґендерні квоти, прописані у виборчому законодавстві, кількість жінок у владі в умовах децентралізації після проведення місцевих виборів 2020 року не набагато змінилася. Процес децентралізації яскраво окреслив проблему незбалансованого доступу до ресурсів та участі жінок у діяльності органів місцевого самоврядування. Під час децентралізації сформувалася тенденція до зменшення представництва жінок на місцевому рівні. Реформа децентралізації хоч і створює умови для більш якісного та безпечного життєвого простору для розвитку жінок та чоловіків, дівчат та хлопців, але неповною мірою запроваджує ґендерну паритетність у діяльності органів місцевого самоврядування.

Біографія автора

Ю. В. Левченко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірантка кафедри політології філософського факультету

Посилання

Виборчий кодекс України. 2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#Text
Закон України «Про місцеві вибори». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-19#Text.
ОПОРА: Третій проміжний звіт 23 жовтня 2020 року. 2020. URL: https://www.oporaua.org/report/
vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/21618-tretii-promizhnii-zvit-za-rezultatami-pozapartiinogosposterezhennia-opora-na-mistsevikh-viborakh-zhovten-2020-roku#_Toc54340548.
Постанова Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів». Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 2020, № 33, ст. 235. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text.
Український Жіночий Фонд. Заява № 3 за проміжними результатами ґендерного моніторингу на місцевих виборах в Україні. 2020. URL: https://www.uwf.org.ua/news/11940.
Український Жіночий Фонд. Заява № 4 за проміжними результатами ґендерного моніторингу на місцевих виборах в Україні. 2020. URL: https://www.uwf.org.ua/news/12053.
ЦВК. «Після місцевих виборів показник представництва жінок у Київраді зріс з 18% до 31%». 2020. URL:
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3142993-pisla-miscevih-viboriv-pokaznik-predstavnictvazinok-u-kiivradi-zris-z-18-do-31-cvk.html.
LIMITED ELECTION OBSERVATION MISSION TO UKRAINE – Local Elections, October 25, 2020.
STATEMENT OF PRELIMINARY CONCLUSIONS AND RESULTS. URL: https://www.osce.org/files/f/
documents/2/c/468252.pdf.
Опубліковано
2021-05-25