Запобігання корупції в україні крізь призму медіа

формування антикорупційного дискурсу як превентивний захід

  • В. Є. Походєєва Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: запобігання корупції, дискурс, корупція, інформаційне суспільство, превентивні заходи

Анотація

У статті розглянуто сутність та поняття превентивних заходів щодо запобігання корупції, їх реалізацію в Україні; досліджено дискурс сучасних медіаресурсів щодо корупції в Україні. Корупція в Україні є перешкодою для ефективного функціонування політичних реформ. Безперечно, варто враховувати перехідний стан сучасного українського суспільства, який створює як можливості для відкритості політики, так і складнощі впровадження заходів запобігання корупції. Статистичне дослідження щодо індексу сприйняття корупції показує не надто позитивний рейтинг України, що змушує задуматися про важливість упровадження превентивних заходів із запобігання корупції, а опитування міжнародних агенств свідчать про зневіру українців у боротьбі з корупцією. Всі ці факти, безсумнівно, створюють резонанс на шпальтах рейтингових медіаресурсів. У свідомості громадськості за допомогою медіа формується думка, що корупція не наносить шкоди суспільству, тому окремі громадяни можуть вибирати корупційні шляхи вирішення повсякденних проблем. Потрібно подолати стереотип толерантності щодо корупції. Масштабність корупції та несформованість антикорупційного дискурсу діє на окрему особистість як певна норма. Деякі вчені стверджують, що в Україні представлена особлива корупція – кризового типу, яка вражає як державу, так і медіа та громадянське суспільство. Це одна з головних проблем реалізації антикорупційної стратегії в нашій державі. З одного боку, корупція – це принизливе, аморальне і протиправне явище, з іншого – у медіа так і не сформовано антикорупційний дискурс. Щоб досягти ефективного результату в запобіганні корупції, культуру корупційних впливів має витіснити культура ефективної співпраці громадян та держави і велика суспільна відповідальність. Багато українців готові до змін та прагнуть змінюватися. Щоби здійснити перехід від корумпованої держави до такої, де громадськість не часто стикається з корупцією, потрібна широка дискусія як основа антикорупційного дискурсу.

Біографія автора

В. Є. Походєєва, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри політичних теорій

Посилання

Кушнарьов І. В. (2018) Політична корупція: порівняльно-політологічна концептуалізація. Київ: Юридична думка, с.11.
Український кризовий медіа центр (2020). Рейтинг ефективності українських медіа.
https://infogram.com/07f3477e-f344-4cc7-8b57-7883ec7d7706.
Халілов А. (2020) Допоможи собі сам: українці розчаровані в реформах, але готові підтримувати одне
одного та свої громади. USAID/ENGAGE дослідження. https://engage.org.ua.
Чубенко А.Г. (2018) Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції. Київ: ВАІТЕ.
Фонд «Демократичної ініціативи» спільно з Центром Разумкова, (2018). Оцінка проблематики корупції в громадській думці. https://dif.org.ua/article/otsinka-problematiki-koruptsii-v-gromads.
Яковлев Д.В. (2020) Дискурс вітчизняних медіа щодо країн Балтії: минуле/майбутнє, policy/politics.
Актуальні проблеми філософії та соціології. № 26, с.84-85.
Яковлев Д.В. (2009) Політична інтеракція у сучасній Україні: особливості та складові, Одеса: Нац. унів.
«Одеська юридична академія», с.30.
North D. (2009) Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human.
Cambridge: Cambridge University Press.
Transparency international (2020) Corruption perceptions index. Retrieved from: https://www.transparency.
org/en/cpi/2020/index/nzl.
Опубліковано
2021-05-25