Поняття «діджиталізація» в контексті цифрового уряду

  • К. В. Савон Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: діджиталізація, електронне урядування, цифрове урядування, імідж України

Анотація

У статті досліджено поняття «діджиталізація», «автоматизація», «оцифровка даних», «цифрова трансформація», «електронне урядування» та «цифрове урядування». «Діджиталізація» стосується всіх сфер суспільного життя та означає новий підхід до управління державою, бізнес-структурами та комунікацією. Процес автоматизації пов’язаний з певним переходом даних в електронну форму. Таким чином, можна вважати, що це частковий процес, який не змінює сутності явища. Встановлено, що оцифровка даних є частиною процесу автоматизації. Зроблено висновок про ототожнення понять «діджиталізація» та «цифрова трансформація». Проаналізовано проект президента України В. Зеленського «Держава у смартфоні». Крім того, окрема увага у статті приділяється CDTO – посаді керівника цифрової трансформації у виконавчих органах державної влади в Україні. Наведено дані про місце України в дослідженні ООН щодо Електронного урядування за 2020 рік. Проаналізовано, які країни досягли найкращих результатів у електронному урядуванні та в яких країнах можна брати участь у виборах онлайн. Досліджена законодавча база України у регулюванні електронного урядування та наведено саме визначення поняття «електронного урядування». Поняття електронного урядування та електронної демократії були зіставлені у цій статті та визначена ієрархія між ними. Проаналізовані певні проблеми та позитивні трансформації в електронному урядуванні в Україні та наведено інформацію щодо відсутності поняття цифрового уряду в українському правовому полі. Надано визначення терміна «цифрове урядування» та наведено ключові відмінності порівняно з електронним урядуванням. Наведено ключові, на думку автора, пропозиції ООН щодо пришвидшення темпів цифрового урядування та цифрової трансформації держав. Зроблено висновок про недостатню ефективність побудови іміджу України як електронної держави у соціальних мережах через низьку цифрову гра- мотність серед населення та нерівномірне покриття Інтернетом по всій території Україні. Окремою проблемою залишається непоінформованість громадян щодо освітніх програм в Україні у сфері цифрових навичок.

Біографія автора

К. В. Савон, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірантка кафедри політичних теорій

Посилання

Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 р. № 649-р. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80#Text
Державне агентство з питань електронного урядування України. (2019) Е-урядування – ключ до реформ в Україні. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/e-uryaduvannya-klyuch-doreform-v-ukrayini
Куприна К.А. (2016) Диджитализация: понятие, предпосылки возникновения и сферы применения Вестник научных конференций. Качество информационных услуг: по материалам международной научно-практической конференции 31 мая 2016 г. Тамбов. No 5-5 (9). С. 259–262 URl:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26383210
Краснопольська Т. М., Милосердна І. М. (2020) Компоненти електронної демократії в умовах переходу
до електронного правління. Актуальні проблеми політики. Вип. 66 c. 62–63
Литвинов О. М. (2020) Діджиталізація на порозі цифрового дахау. Держава і злочинність. Нові виклики
в епоху постмодерну. Харків, с. 170–172 URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9635
Малишко Д. (2020) Зеленському потрібно займатися іміджем заради існування України – Саймон
Анхольт. Чому національний брендинг дуже важливий для України. Інтернет-видання «Апостроф»
URL: https://apostrophe.ua/ua/article/society/2020-02-02/zelenskomu-nujno-zanyatsya-imidjem-radisuschestvovaniya-ukrainyi---saymon-anholt/30692?amp
Міхровська, М. (2020) Цифрове урядування: поняття та особливості становлення в Україні. Збірник
наукових праць ΛΌГOΣ, 115-117. https://doi.org/10.36074/30.10.2020.v2.32
Прохоров М. (2019) Що таке діджиталізація. Українське радіо – радіо платформа Суспільного мовника України Національної суспільної телерадіокомпанії URL: http://www.nrcu.gov.ua/news.
html?newsID=91042
Kormych L. I., Kormych A. I. (2019) E-democracy and enhancing public administration in Ukraine: the issues
of transition. State and law in the context of globalization: realities and prospects : collective monograph. LvivToruń : Liha-Pres, 2019. – 184 s. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-182-7/52-70
United Nations E-government survey. (2020) Digital Government in the Decade of Action for Sustainable
Development. URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-
Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20(Full%20Report).pdf
Опубліковано
2021-05-25