Окремі аспекти використання методів інформаційно-психологічної війни під час пандемії COVID-19

  • В. П. Таркін Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: інформаційно-психологічна війна, коронавірус, дезінформація, пропаганда, поширення чуток, пандемія

Анотація

Статтю присвячено методам інформаційно-психологічної війни, які використовуються під час пандемії коронавірусної інфекції. У роботі інформаційно-психологічна війна розглядається як різновид політичної війни. Викладено дефініцію інформаційно-психологічної війни у доктрині, надано авторське визначення інформаційно-психологічної війни, під якою у загальному вигляді розуміється «інструмент впливу політичної, військової, економічної, ідеологічної дії». У сучасну епоху кожна криза – регіональна, національна чи світова – неминуче супроводжується веденням інформаційно-психологічної війни; цифрова епоха перетворилася в «епоху дезінформаційну», а пандемія коронавірусної інфекції стала частиною інформаційно-психологічної війни багатьох країн світу. Ще у лютому 2020 року ВООЗ сказав про так звану «інфодемію». «Ми не просто боремося з епідемією; ми боремося з інфодемією», − сказав Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Велика кількість інформації, правдивої і брехливої, утруднювала пошук правдивих джерел. Поки коронавірус перевернув економічне і суспільне життя населення, яке зіткнулося із безпрецедентним обмеженням свободи і пересування (типовими стали новини: «Італія розповсюджує обмеження Ломбардії через коронавірус на всю країну. Ніколи ще карантин не блокував всю країну через епідемію»; «ООН визначає пандемію коронавірусу як найбільшу кризу із часіd Другої світової війни»), пандемія до того ж посилила затяжну інформаційно-психологічну війну, яка розгорнулася із більшою силою, адже багатьом людям довелося бути вдома і проводити багато часу за переглядом телебачення і у соціальних мережах. У роботі було зосереджено увагу на таких методах інформаційно-психологічної війни, як дезінформація, пропаганда, використання м’якої сили.

Біографія автора

В. П. Таркін, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри політичних теорій

Посилання

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 87 [Електронний ресурс] / WHO//. – Режим
доступу: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200416-sitrep-87-
covid-19.pdf?sfvrsn=9523115a_2. – Назва з екрана.
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 88 [Електронний ресурс] / WHO//. – Режим
доступу: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200417-sitrep-88-
covid-191b6cccd94f8b4f219377bff55719a6ed.pdf?sfvrsn=ebe78315_6. – Назва з екрана.
Gordon Corera Coronavirus: Europe 'wary of confronting China over deaths' [Електронний ресурс] /
bbc.com. – Режим доступу: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52404612. − Назва з екрана. –
Дата публікації: 23.04.2020. – Дата звернення: 10.03.2021.
Leaccusedi Moscaela nostrarisposta [Електронний ресурс]/ La Stampa. – Режим доступу:
https://www.lastampa.it/lettere/2020/04/03/news/le-accuse-di-mosca-e-la-nostra-risposta-1.38672825. −
Назва з екрана. – Дата публікації: 03.04.2020. – Дата звернення: 02.02.2021.
Nye Joseph S. Soft Power. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.jstor.org/stable/1148580. − Назва
з екрана.
Supreme Leader: US officials are charlatans and terrorists [Електронний ресурс] // Islamic republic news
agency. – Режим доступу: https://en.irna.ir/news/83723720/Supreme-Leader-US-officials-are-charlatansand-terrorists. − Назва з екрана. – Дата публікації: 22.03.2020. – Дата звернення: 08.02.2021.
van Prooijen J.W., Douglas K.M. Conspiracy theories as part of history: the role of societal crisis situations.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29081831/. – Назва з екрана.
Кіца М. Особливості та методи виявлення фейкової інформації в українських ЗМІ / [М.Кіца]. −
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Журналістські науки», № 1, 2017. –
С. 30–35.
Левашов В.И., Староверов В.И. Манипулирование общественным мнением: социологические аспекты
анализа / В.И.Левашов, В.И.Староверов // Социология власти. – 2009. − №4. – С. 28–42.
Луценко Є. ВООЗ припускає, що перші випадки COVID-19 могли бути в Китаї за два місяці до повідомлень влади – ще у жовтні 2019-го [Електронний ресурс] / Є.Луценко // Громадське. – Режим доступу:
https://hromadske.ua/posts/vooz-pripuskaye-sho-pershi-vipadki-covid-19-mogli-buti-v-kitayi-za-dvamisyaci-do-povidomlen-vladi-she-u-zhovtni-2019-go. − Назва з екрана. – Дата публікації: 11.02.2021. –
Дата звернення: 11.02.2021.
Манойло А. Государственная информационная политика в особых условиях: монография / А.В. Манойло. – М.: МИФИ, 2003. – 388 с.
Прищепа Я. Іран заборонив імпорт американської та британської вакцини [Електронний ресурс] /
Я. Прищепа // Суспільне|| Новини. – Режим доступу: https://suspilne.media/94450-iran-zaboronivimport-amerikanskoi-ta-britanskoi-vakcini/. – Назва з екрана. – Дата публікації: 08.01.2021. – Дата звернення: 08.02.2021.
Фейки як інструмент впливу на вибори: аналітична доповідь / Дубов Д.В., Корецька І.О., Боровська
А.В. та ін. – Київ, 2020, 209 с.
Ягупов В.В. Морально-психологічне забезпечення: курс лекцій. К.: 2002.
Опубліковано
2021-05-25