Політичні практики трансформації країн Східної та Південно-Східної Азії

  • S. S. Teslenko Taras Shevchenko National University of Kyiv
Ключові слова: політична трансформація, Південно-Східна Азія, політичний процес, незахідні демократії, авторитаризм, політична культура

Анотація

У статті розглядаються моделі політичної трансформації в східноазійських державах. Здійснено аналіз політичних практик трансформації країн Східної та Південно-Східної Азії; досліджено чинники, що вплинули на успішну реалізацію модернізаційних проєктів у державах регіону; виявлено специфічні риси політичних трансформацій держав регіону, пов’язані з формуванням незахідних демократій на основі «авторитаризмів розвитку». Проведення широкомасштабних перетворень пов’язане з необхідністю утвердження суверенітету в постколоніальний період і забезпечення національної безпеки у сучасних геополітичних умовах. Успіх східноазійської моделі трансформації зв’язується також зі збереженням елементів традиційної регуляції, унікальним синтезом традицій і новацій на основі особливого, синтетичного шляху, незахідного і немобілізаціонного типу. В політичних практиках незахідної модернізації особливу роль відіграють уряди і національні лідери, що забезпечують планування стратегії модернізації. Окрема роль у перетвореннях належить компетентній бюрократії з мінімальним ступенем корупції. А перетворення здійснені авторитарними методами. Незахідна модернізація становить інтерес як з теоретичної, так і з емпіричної точок зору, особливо з огляду на ефект від незахідного підходу до трансформації, що втілився у так званому азійському економічному диві та сприяв національній консолідації у країнах Південно-Східної та Східної Азії. Для країн, що розвиваються, важливим є вибір шляхів їх соціально-політичного і економічного розвитку, особливо в умовах світової глобалізації. Вивчення досвіду країн Південно-Східної та Східної Азії дозволяє виявити основні напрями їх розвитку, що трансформували суспільства, і визначити прийнятну для держави стратегію розвитку. Ще у 1990-х роках були висунуті концепції, згідно з якими XXI століття стане епохою домінування Азійсько-тихоокеанської цивілізації, яка йде на зміну Євроатлантичній. Модернізація країн Південно-Східної Азії стає фактором переформатування усталеного світоустрою, створюючи новий баланс сил на міжнародній арені і нові центри впливу в політичному та економічному відношеннях.

Біографія автора

S. S. Teslenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Postgraduate Student at the Department of Politology

Посилання

Bell D.A. (2006) Beyond Liberal Democracy. Political Thinking for an East Asian Context. Princeton: Princeton
University Press. P. 153–179.
Bunce, Valerie J., and Sharon L. Wolchik. (2010) Defeating Dictators: Electoral Change and Stability in
Competitive Authoritarian Regimes. World Politics. 62: 43–86.
Glasius, Marlies. (2018) What Authoritarianism is … and is not: A Practice Perspective. International Affairs.
94: 515–533.
He, Baogang, and Hendrik Wagenaar. (2018) Authoritarian Deliberation Revisited. Japanese Journal of Political
Science. 19: 622–629.
Lührmann, Anna, and Staffan I. Lindberg. (2019) A Third Wave of Autocratization is Here: What is New
About It? Democratization. 26: 1095–1113.
Martinelli A. (2005) Global Modernization. London: Sage Publications. P. 44–46.
Morgenbesser, Lee. (2020) The Rise of Sophisticated Authoritarianism in Southeast Asia. New York: Cambridge
University Press.
Organski A.F.K. (1956) The Stages of Political Development. New York: Free Press. P. 35–67.
Svolik, Milan W. (2012) The Politics of Authoritarian Rule. Cambridge: Cambridge University Press.
Sztompka P. (1992) Dilemmas of the Great Transition / Harvard Centre for European Studies Working Paper.
No 19. Cambridge, Mass. Р. 21–23.
Waldner, David, and Ellen Lust. (2018) Unwelcome Change: Coming to Terms with Democratic Backsliding.
Annual Review of Political Science. 21: 93–113.
Waldner, David, and Ellen Lust. (2018) Unwelcome Change: Coming to Terms with Democratic Backsliding.
Annual Review of Political Science. 21: 93–113.
Yang L. (1994) Cross-Talk and Culture in Sino-American Communication. Cambridge: Cambridge University
Press.
Опубліковано
2021-05-25