Методика раннього виявлення гібридних загроз в умовах агентурних заходів впливу РФ

  • О. В. Данилюк Громадська організація «Центр оборонних реформ»
Ключові слова: гібридні операції, активні заходи, підривна діяльність, агент впливу, зовнішня розвідка

Анотація

У статті досліджено форми і методи ведення підривної діяльності (в тому числі активні заходи), притаманні радянським (російським) спецслужбам у контексті ведення гібридної війни проти країн Заходу та України. Доведено, що гібридні операції як наступальні дії радянських (російських) спецслужб були реалізовані здебільшого завдяки реалізації мережі спеціальної агентури впливу. Проаналізовано особливості підривної діяльності та активних заходів радянських і російських спецслужб у вимірі політичної, воєнної, економічної та інших видів зовнішньої розвідки. Досліджено сутність, мету та основні види діяльності відповідної агентури впливу (включно з формуванням потрібної для РФ суспільної думки; встановленням та збереженням таємного контролю за урядом або частини уряду іншої держави; генерацією політичної кризи і нейтралізацією небажаних РФ політичних опонентів тощо). Виявлено, що задля досягнення своїх цілей агенти впливу радянських (російських) спецслужб використовують такі інструменти, як компрометація, дезінформація, науково-технічна розвідка та розвідка у ЗМІ противника, агентурне проникнення (інфільтрація) і вербування, застосування чужого прапора тощо. Визначено особливості раннього виявлення гібридних загроз, що пов’язані з агресивними діями РФ у контексті проактивного підходу з пошуку проявів, що мають ознаки підривної діяльності (Hybrid Threat Hunting – HTH). Запропоновано методику відповідного виявлення на основі розвитку мережі спеціалістів (Hybrid Threat Hunters) центральних органів державної влади в кожній сфері державного управління та суспільного життя. Окреслено основні види діяльності в рамках попередження та протидії агентурним заходам впливу російських спецслужб, які включають у себе регулярний HТН-моніторинг, а також ефективну міжвідомчу взаємодію з раннього виявлення (в подальшому – аналіз, прогнозування та протидію відповідному впливу).

Біографія автора

О. В. Данилюк, Громадська організація «Центр оборонних реформ»

директор

Посилання

Основні напрямки та об’єкти розвідувальної роботи за кордоном. ПГУ КДБ СРСР. 1970. 105 с.
Придбання та підготовка агентів-вербувальників в цілях розвідувального проникнення в установи
США (на прикладі ряду північноафриканських країн). ПГУ КДБ СРСР. 1988. 54 с.
Annual Report of the Security Information Service (BIS) for 2008. Security Information Service of the Czech
Republic. 31.8.2009. URL: https://www.bis.cz/annual-reports/annual-report-of-the-security-informationservice-for-2008-4bdea95b.html (дата звернення: 05.03.2021).
Crozier B. The Other Side of Perestroika: The Hidden Dimension of the Gorbachev Era. Demokratizatsiya. 1996.
Vol. 4(1). P. 48–49.
Danylyuk O. Russian Agents in Western Media. International Policy Digest. January 5, 2019. URL:
https://intpolicydigest.org/russian-agents-in-western-media/ (дата звернення: 05.03.2021).
Former KGB General Kalugin Calls U.S.-Russia Spy Saga 'A Farce'. Radio Free Europe / Radio Liberty. URL:
https://www.rferl.org/a/Former_KGB_General_Kalugin_Calls_US_Russia_Spy_Saga_A_Farce/2102400.
html (дата звернення: 05.03.2021).
Inside the KGB: An Interview with Retired KGB Maj. Gen. Oleg Kalugin. URL: https://isij.eu/article/
inside-kgb-interview-retired-kgb-maj-gen-oleg-kalugin-0 (дата звернення: 05.03.2021).
Nissen Thomas E. The Weaponization of Social Media. Royal Danish Defense College, 2015.
Schoen, F.; Lamb, C.J. Deception, Disinformation, and Strategic Communications: How One Interagency
Group Made a Major Difference. Strategic Perspectives. 2012. No. 11. P. 66–67.
Soviet Active Measures in the "Post-Cold War" Era 1988-1991. A Report Prepared at the Request of the United
States House of Representatives Committee on Appropriations by the United States Information Agency. June 1992.
URL: http://intellit.muskingum.edu/russia_folder/pcw_era/index.htm (дата звернення: 05.03.2021).
The Making of a Neo-KGB State. The Economist. August 23, 2007. URL: http://www.economist.com/
node/9682621 (дата звернення: 05.03.2021).
Опубліковано
2021-05-25