Європейський Союз в епоху постправди

діяльність East StratCom Task Force

  • В. Т. Хакімова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: Європейський Союз, постправда, East Strat Task Force, зовнішня політика, популізм, російська агресія

Анотація

Стаття актуалізує питання впливу постправди на політичні процеси в Європейському Союзі та важливості боротьби з цим явищем. Поява таких явищ, як фейкові новини, альтернативні факти та популізм нової хвилі, призвела до нової актуальної проблеми для більшості сучасних демократій західного світу. Вони наголосили на концептуальному зрушенні всередині соціальних тенденцій та процесів, що призвело до створення світу постправди. Основні характеристики таких явищ можна описати як перехід від доказового, нормативного та фактичного дискурсу до емоційного, постфактичного та популістичного. У статті зроблений огляд особливостей функціонування ЄС в епоху постправди та аналіз діяльності East Strat Task Force. Розглянуто поняття «постправда», схарактеризовано специфіку розповсюдження фейкових новин. У цьому контексті зміни в європейській політиці на наднаціональному рівні стали особливо важливими. Загроза інформаційної атаки з боку Російської Федерації змусила ЄС детально розглянути низку механізмів подолання негативних наслідків фейкових новин та дезінформації. Тим часом основна ідея того, як боротися з феноменом постправди, ґрунтується на принципі соціальної стійкості та удосконалення медіаграмотності. Автором розглядаються ініціативи європейських структур, зокрема створення East StratCom Task Force для протидії зовнішньому деструктивному інформаційному впливу Російської Федерації на соціально-політичні процеси. Особливу увагу приділено інституційному розвиткові, здобуткам, проблемам і перспективам East StratCom Task Force (ESTF). Представлені практичні рекомендації для протидії та запобігання розповсюдженню дезінформації.

Біографія автора

В. Т. Хакімова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

аспірант кафедри міжнародних відносин

Посилання

Баранов Н. Возрождение популизма: Европейский опыт и российские практики. Вестник СПбГУ.
Сер. 6. Политология. Международные отношения. 2015. Вып. 3. С. 25–35.
Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008. 240 с.
Бернейс Э. Пропаганда / под ред. И. Ющенко. М.: Hippo Publishing, 2010. 176 с.
Ера «пост-правди»: брехня популістів може позбавити сенсу всю політичну систему The Economist
[Електронний ресурс] // ZN.UA. Режим доступу: https://zn.ua/ukr/WORLD/era-post-pravdi-brehnyapopulistiv-mozhe-pozbaviti-sensu-vsyu-politchinu-sistemu-the-economist-218363_.html.
Медведев С., Мартынов К., Юрчак А. и др. Эпоха постправды. Откуда берется троллинг?. Cвобода.
URL: https://www.svoboda.org/a/28150925.html
Міжнародні відносини та зовнішня політика в еру «пост-правди» / О. І. Брусиловська та ін. Монографія К. : Вадекс, 2018. 320 с.
Почепцов Г. Г. Дезинформация [Електронний ресурс]. Киев: Издатель ПАЛИВОДА А. В., 2019.
URL: http://csef.ru/media/articles/9072/11714.pdf.
Фейки як інструмент випливу на вибори [Електронний ресурс] / Д. В. Дубов та ін. // Національний
інститут стратегічних досліджень. 2020. Режим доступу до ресурсу: https://niss.gov.ua/sites/default/
files/2020-01/fake_news_fin_full_clean.pdf
Чугров С. В. Post–truth: Трансформация политической реальности или саморазрушение либеральной
демократии? Политические исследования. 2017. No 2. С. 42–59.
Ball J. Post-Truth. London: Biteback Publishing Ltd, 2017. 320.
Bentzen N. Disinformation, 'fake news' and the EU's response, European Parliamentary Research Service,
PE 614.584, Brussels, November 2017.
Bernstein A. Not Russian to do anything? The EU response to strategic narratives and disinformation in the
wake of the Russia-Ukraine crisis, Master’s thesis, Bruges, College of Europe, 2017, p. 25.
Bjola C., Pamment J., “Digital containment: Revisiting containment strategy in the digital age”, Global Affairs,
vol. 2, no. 2. 2016. p. 133.
European Commission & High Representative, Action Plan against disinformation, JOIN(2018) 36 final, Brussels,
5 December 2018.
Fuller S. [« Post truth was the Oxford English Dictionary word of the 2016 and that’s why it is prominent
now…»]// YouTube [ Electronic resource] Mode of access: https://www.youtube.com/watch?v=M4Rwca7k_Fs
Galeotti M. Controlling Chaos: How Russia manages its political war in Europe [Електронний ресурс] //
European Council on Foreign Relations, ECFR. Режим доступу: http://www.ecfr.eu/publications/summary/controlling_chaos_how_russia_manages_its_political_war_in_europe
Hellman M., Wagnsson C. “How can European states respond to Russian information warfare? An analytical
framework”, European Security, vol. 26, no. 2, 2017, p. 155.
Oxford English Dictionary// Meaning of post-truth in English [ Electronic resource] Mode of access:
https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth.
Questions and Answers about the East StratCom Task Force. (2018). Retrieved 25 February 2021, from
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2116/node/2116_en.
Romerstein H. “Disinformation as a KGB weapon in the Cold War”, Journal of Intelligence History, vol. 1,
no. 1, 2001, p. 54.
The post-truth world: Yes, I’d lie to you. (2016). Retrieved 27 February 2021, from https://www.economist.
com/briefing/2016/09/10/yes-id-lie-to-you
Опубліковано
2021-05-25