Природа міжнародного приватного права та його місце у правовій системі

  • М. Л. Логвиненко Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Ключові слова: держава, приватне право, колізії, цивільно-правові відносини, національне право, міжнародний договір

Анотація

Стаття присвячена розгляду основних підходів у науці щодо сприйняття та пояснення природи міжнародного права та його значення. У теперішньому розумінні міжнародне право являє собою комплекс прав, до якого відносяться цивільне право, частково публічне право. Також важливою складовою частиною статті є аналітична діяльність щодо принципів міжнародного права, що відіграють велику роль у міжнародній та внутрішньодержавній політиці. Принципи є тими логічними, юридичними, філософськими, психологічними та лінгвістичними правилами, що використовуються у діяльності міжнародного товариства. Нині все більшої ваги набувають взаємозв’язки між державами, що знаходить своє підтвердження у постійному розвитку відносин у різних сферах: трудовій, цивільній, торговельно-економічній, військовій, політичній. Такі відносини з кожним роком набувають все більшого масштабу та різноманітності підходів для їх розуміння та інтерпретації. Правильний розвиток таких відносин забезпечується насамперед завдяки правовому регулюванню, на якісному рівні регламентації як у зовнішньому, так і у внутрішньому аспекті. У разі неналежного рівня регламентації дія буде протилежна, у такому разі можливе виникнення правових колізій, гальмування та перепони розвитку. Міжнародне право займає важливе місце у правовому та політичному регулюванні відносин між державами. Адже завдяки йому відбувається визначення рівня сприятливості правового режиму, що формується для суб’єктів міжнародних зв’язків, у тому числі і їхніх майнових відносин. Нині Україна вибрала стратегію розвитку, де саме такі відносини відіграють важливу роль для створення сприятливих умов та правового клімату. Зважаючи на вищевказане, можна стверджувати, що міжнародне право зайняло унікальну нішу у правовій системі, і саме тому питання походження та статусу в системі права є поширеним та потребує детального аналізу.

Біографія автора

М. Л. Логвиненко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

викладач кафедри спеціальної фізичної підготовки факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції

Посилання

Національна академія внутрішніх справ Міжнародне право. Мультимедійний посібник з навчальної дисципліни. Київ, 2016р. URL: https://arm.naiau.kiev.ua/books/mg/lectures/lecture_1.html (дата звернення
10.03.2021)
Крилов С.Б. Міжнародне приватне право. Посібник до лекцій. Л .: Прибій, 1930. С. 20-21.
Міжнародне приватне право : навч. посібник / І.І. Килимник, А.М. Бровдій ; Харків. нац. ун-т міськ.
госп-ва ім. О.М. Бекетова; Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 111 с.
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – с. 111 Малінін С.О. Мирне використання атомної енергії:
Міжнародно-правові питання. М.: Міжнародні відновини, 1971. С. 7.
Перетерскій І.С., Крилов С.Б. Міжнародне приватне право М., 1940. С. 5.
Маковський А.Л. Проблема природи міжнародного приватного права в радянській науці Проблеми
вдосконалення радянського законодавства: Праці ВНИИСЗ. М., 1984. Вип. 28. С. 224.
Мюллерсон Р.А. Міжнародне публічне і міжнародне приватне право; співвідношення і взаємодія. Радянський щорічник міжнародного права. 1985. М.: Наука, 1986. С. 30.
Опубліковано
2021-05-25