Покарання за злочини

новий концепт

  • Н. А. Мирошниченко Національний університет «Одеська юридична академія»
  • Н. В. Басалюк Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: покарання, система покарань, Проєкт КК, громадські роботи, штраф, обмеження волі, ув’язнення, довічне ув’язнення

Анотація

Статтю присвячено розгляду нового концепту системи кримінальних покарань, який підготовлений Робочою групою з розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи, створеної згідно з Указом Президента України від 7 серпня 2019 року № 584/2019, і відображений у Проєкті Кримінального кодексу України. Перехід від монополії «злочину» до дихотомії «злочин − проступок», яка з’явилася в КК у липні 2020 року, повинен супроводжуватися цілим процесом створення теоретичної бази, а не формальним (інколи хаотичним) «підгоном» окремих санкцій статей КК під класифікацію того чи іншого кримінального правопорушення; незавершеність кримінально-правової реформи, формально-юридичні неточності і суперечності, недостатня обґрунтованість окремих норм КК вимагають раціоналізації інститутів кримінального права на рівні законодавства. Реальна можливість, яка може стати дійсністю, – Проєкт КК міг би вирішити більшість із цих проблем, стати квінтесенцією належного осмислення і розумного впровадження, адже він готується шляхом наукового пристосування новел до вітчизняних реалій, аналізу існуючих проблем теорії і практики кримінального права і законодавства, і, що найважливіше, усе це відбувається шляхом наукових дискусій, які зумовлюють відкидання доктрини апріоризму, залишаючи можливість формування критичної думки. Сформований у Проєкті КК доктринальний пласт із втіленням у ньому юридично значущих конструкцій-принципів, які базуються на якісно нових ціннісних орієнтирах та ідейних установках ненасильницького правосуддя, вбачають у покаранні траєкторію майбутньої реінтеграції для деліквента. Розкриття сутності покарання, його правової природи, що провадиться на аналітично-термінологічному рівні, у Проєкті КК є близьким до існуючого у чинному законодавстві. Натомість система покарань за злочини суттєво відрізняється − згідно з Проєктом КК залишаються усього три види покарань за злочини:1) штраф; 2) ув’язнення; 3) довічне ув’язнення. Ця теорія містить не лише позитивні наукові результати, але й ірраціональні елементи, і при детальному аналізі стає очевидним, що оновлена система покарань потребує хоча б ще однієї складової частини, яка могла би стати альтернативою під час призначення покарання за нетяжкі злочини і заміною штрафу у разі неможливості його сплати. У роботі відстоюється теза про те, що таким видом покарання могло би стати обмеження волі.

Біографії авторів

Н. А. Мирошниченко, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, професор кафедри кримінального права

Н. В. Басалюк, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри кримінального права

Посилання

Вирок Святошинського районного суду міста Києва у справі № 759/19519/20 від 25.01.2021. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94365889. − Назва з екрана.
Вирок Броварського міськрайонного суду Київської області у справі № 361/36/21від 06.01.2021. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94024363. − Назва з екрана.
Вирок Васильківського міськрайонного суду Київської області у справі № 362/6596/20 від 04.01.2021. –
Електронний ресурс. – Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94024432. − Назва з екрана.
Вирок Деснянського районного суду м. Чернігова у справі № 750/11336/20 від 25.01.2021. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94376512. − Назва з екрана.
Вирок Дніпровського районного суду м. Києва у справі № 755/36/21 від 06.01.2021. – електронний ресурс. – Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94048182. − Назва з екрана.
Вирок Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області у справі № 674/1162/20
від 04.01.2021. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94087339. −
Назва з екрана.
Вирок Придніпровського районного суду м. Черкас у справі № 711/215/19 від 06.02.2019. Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79651694. − Назва з екрана.
Вирок Рубіжанського міського суду Луганської області у справі № 425/48/21 від 25.01.2021. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94360107. − Назва з екрана.
Висновок на проєкт Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо механізму фінансового забезпечення відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=69543. – Назва з екрана.
Справа «Логвиненко проти України»: рішення Європейського суду з прав людини від 16.05.2019/
Офіційний вісник України від 13.12.2019; 2019 р., № 96, стор. 168, стаття 3198.
Ухвала Ірпінського міського суду Київської області у справі № 367/5997/19 від 21.02.2020. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87802135. − Назва з екрана.
Ухвала Сокальського районного суду Львівської області у справі № № 454/1925/19 від 14.01.2020. –
Електронний ресурс. – Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86952953. − Назва з екрана.
Мирошниченко Н.А. Види покарань, що можуть бути призначені неповнолітнім правопорушникам
[тези конференції], Одеса, 2019. – Т. 2. – С. 148–151.
Пономаренко Ю.А. Загальна теорія визначення караності кримінальних правопорушень, Харків:
«Право», 2020. – 720 с.
Стрельцов Є.Л, Мирошниченко Н.А. Підстава кримінальної відповідальності потребує законодавчого
закріплення. Право України, 2020, № 2, С. 151–163.
Опубліковано
2021-05-25