THE NATURE AND VARIETIES OF SEPARATISM IN THE MODERN WORLD

  • M. A. Polovyi
  • Amiran Khevtsuriani
Ключові слова: сепаратизм, відокремлення, іредентизм, регіоналізм, націоналізм, федералізм

Анотація

Визначено, що сьогодні все світове співтовариство вступає в нову еру, яка характеризується появою численних і широко розповсюджених явищ та викликів світової цивілізації, таких як міжнародний тероризм, прогресивний націоналізм, релігійна нетерпимість, а також усе більш стійкий політичний сепаратизм. Розпад ряду політичних держав в Азії, Африці та Європі, руйнівний потенціал дезінтеграції народів, які тривалий час існували в рамках єдиної державності, дають підстави вважати, що політичний сепаратизм виходить за рамки лише національної, а й регіональної безпеки, набуваючи дедалі більше міжнародного аспекту. Ці сепаратистські рухи використовують у своєму арсеналі не лише мирні демонстрації, але й такі насильницькі форми, як повстання, а також несуть терористичні загрози. Екстремістські дії в цьому контексті являють собою форму реалізації сепаратистської мети, набуття все
нових і нових форм і методів. Окремі політичні, націоналістичні, релігійні організації сепаратистської орієнтації використовують насильницькі методи для досягнення своєї мети. Зазначено, що наша епоха – це епоха глобалізації всіх аспектів суспільного життя, посилення взаємодії та взаємної співпраці різних народів, держав, цивілізацій та культур. Зазначено, що в усі часи люди обмінювались матеріальними та духовними цінностями. Більш того, з розвитком людства цей обмін дедалі більше посилювався. Національні сектори економіки перетворилися на міжнародні, зміцнилися торговельно-економічні, культурні, соціальні та політичні зв’язки. Сепаратизм як явище вивчається з різних позицій: як на рівні самої політології, так і на транснауковому рівні. Важливим завданням у цьому дослідженні є аналіз витоків сепаратизму та механізмів його виникнення в різних історико-географічних умовах.

Посилання

Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь / пер. с англ. Москва : Изд-во «Весь Мир», 2004. 312 с.
Егорова М. Малые народы Европы и новые вызовы времени. Вестник Российского университета дружбы народов: Серия: Политология. Москва : 2009. № 2. С. 94–101.
Зеленков М.Ю. Межнациональные конфликты: проблемы и пути их решения: правовой аспект. Воронеж : Воронежский госуниверситет, 2006. С. 174.
Киреев Р.С. Феномен сепаратизма и его опасность. Москва : ООО «Центр Полиграфических услуг “Радуга”», 2004. С. 50.
Китинг М. Новый регионализм в Западной Европе. Логос. Журнал по философии и прагматике культуры. 2003. № 6. С. 81–86.
Крылов А.Б. Сепаратизм: истоки и тенденции развития. Москва : Знание, 2008. С. 50.
Кудряшова И.В. Мир воображаемых границ. URL: http://mssiancounci1.ru/1ibгагу/?іd_4=91#1
Ландабасо Ангуло А.И., Коновалов А.М. Терроризм и этнополитические конфликты. Москва : Огни. 2004. Книга 1. Из истории Басков. 384 с.
Макошев А.П. Политическая география и геополитика. Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2006. С. 14.
Мигель А. 40 миллионов испанцев 40 лет спустя. Москва : Прогресс, 1985. С. 341.
Нарочницкая Е.А. Терроризм и демократия. На примере этнического терроризма в странах Запада.
Актуальные проблемы Европы. 2003. № 1. С. 27–59.
Остсруд О. Суверенная государственность и национальное самоопределение // Этнографическое обозрение. 2004. № 2. С. 16.
Очаги сепаратизма в странах современной. РИА Новости. 17.12.2007. URL: http://www.spain.com.ua/news/separatizm_v_europe_l7122007
Политическая конфликтология перед новыми вызовами / под ред. А.В. Глуховой. Воронеж: Воронежский госуниверситет, 2010. С. 87–96.
Политические изменения в глобальном мире: теоретико-методологические проблемы анализа и прогнозирования / под ред. И.С. Семененко, В.В. Лапкин, В.И. Пантин. Москва : ИМЭМО РАН, 2014. 218 с.
Попов А. 2020 Национализм и сепаратизм в единой Европе. Космополис. URL: http://www.politnauka.org/librars/nation/popov.php
Сакаев В.Т. Демографический фактор в этнополитических конфликтах: методологические аспекты анализа. PolitBook. 2012. № 3. URL: http://cyberIeninka.ru/article/ii/demograficheskiy-taktor-vetnopoIiticheskih-konfliktah-metodologicheskie-aspekty-analiza/
Сепаратизм в политической жизни современной Европы / под ред. П.Е. Канделя. Москва : Ин-т Европы РАН, 2015. 88 с.
Тишков В.А. О природе этнического конфликта. Свободная мысль. 1993. № 4. С. 4–15.
Опубліковано
2021-11-17