ІНТЕРЕСИ США В АЗІАТСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОМУ РЕГІОНІ: КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ

  • І. М. Милосердна
  • Т. М. Краснопольська
Ключові слова: Азіатсько-Тихоокеанський регіон, США, політичні інтереси, військові інтереси, інтеграційні процеси, АСЕАН, АТЕС

Анотація

Стаття присвячена аналізу уявлень щодо визначення місця США в межах АТР, їх інтересів та перспектив співпраці з провідними країнами регіону. Встановлено, що в умовах значних змін в усіх сферах життєдіяльності Азіатсько-Тихоокеанський регіон позиціонує себе як перспективний, динамічний та процвітаючий, за яким майбутнє, а серед факторів, які свідчать про це, можна виокремити такі: географічне положення, розташування в межах регіону основних світових економік та політичних акторів, стрімкий інтеграційний процес у межах регіону, який характеризується інтенсивним формуванням регіональних форумів і механізмів, сприяючи тісному взаємовідношенню між основними суб’єктами регіону і посиленню його позицій у світовому політичному процесі. У межах статті визначені основні стратегічні інтереси США в АТР, серед яких можна зазначити: заохочення економічної лібералізації та
інвестиційно-торговельного проникнення на ринки країн субконтиненту, недопущення повномасштабного конфлікту між Індією та Пакистаном та недопущення поширення ядерної зброї поза межами регіону в нестабільні країни, подальша кампанія боротьби з міжнародним тероризмом, розвиток взаємовигідної багатогалузевої співпраці США з Індією, Японією, Австралією в межах так званого «Чотиристороннього діалогу щодо безпеки» (QUAD). Також у статті зазначено, що економічне відновлення США бачиться в безпосередньому зв’язку зі зростанням Азіатсько-Тихоокеанського регіону, становленням вільної торгівлі в регіоні, проте наприкінці ХХ століття спостерігався пріоритет традиційним військово-політичним альянсам, високій мірі мілітаризації американської зовнішньої політики в цьому регіоні. Встановлено, що політика Вашингтону в АТР спрямована в основному на стримування амбіцій
і можливостей Китаю як регіонального центру силу, так і провідного політичного актора в перспективі через застосування політичних та дипломатичних заходів стримуючого характеру.

Посилання

Бжезінський 3. (2000) Велика шахівниця. Львів-Івано-Франківськ. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Bzhezinski_Zbigniev/Velyka_shakhivnytsia.pdf
Головченко В. Формування американсько-індійського стратегічного партнерства в контексті ядерногонерозповсюдження. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. 2015. Ч. 2. С. 165–175.
Підберезних І. Країни Південно-Східної Азії та політика балансування між США та Китаєм. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. 2015. Ч. 2. С. 222–229.
Чайковский М.М., Казанцев А.А. Сравнение военных потенциалов США, КНР и некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона с точки зрения западных аналитиков. Вестник МГИМО. 2012. № 4. С. 109–116.
ASEAN-U.S. Partnership for Good Governance, equitable and sustainable development and security (ASEANU. S. Progress). URL: https://www.dai.com/our-work/projects/southeast-asia-asean-us-partnership-goodgovernance-equitable-and-sustainable
Brzezinski Z. (2009) The Group of Two that could change the world. The Financial Times. URL: https://www. ft.com/content/d99369b8-e178-11dd-afa0-0000779fd2ac
Clinton H. (2011) America’s Pacific Century. Foreign Policy. URL: https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/11/176999.htm
Global Trends 2025: A Transformed World (2008) URL: https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2008/11/Global-Trends-2025.pdf
Limaye S.P. (2010) Introduction: America’s Bilateral Relations with Southeast Asia – Constraints and Promise. Contemporary Southeast Asia. Vol. 32, No. 3. P. 312.
Murphy S.M. (2010) US Rapprochement with Indonesia: From Problem State to Partner. Contemporary Southeast Asia. Vol. 32. No. 3. P. 362–397.
Mustafa Cem Koyuncu A New Geopolitical Fault Line: AUKUS. URL: https://www.ankasam.org/a-newgeopolitical- fault-line-aukus/?lang=en
Santa-Cruz A. (2005) Out of the Blue: The Pacific Rim as a Region. Portal Journal of Multidisciplinary International Studies. Vol. 2. No. 2 July. URL: https://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/portal/article/view/107
Stephen M. Walt (1987) The Origins of Alliances. Ithaca: Cornell University Press. URL: http://www.olivialau.org/ir/archive/wal19.pdf
Sustaining U.S. (2012) Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense, Department of Defense, Washington, D.C. URL: https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/dod/defense_guidance-201201.pdf
The National Military Strategy of the United States of America, Washington DC., 2011. URL: https://www.files.ethz.ch/isn/154942/US%20National%20Military%20Strategy%202011.pdf
Warren Christopher In the Stream of History: Shaping Foreign Policy for a New Era. Stanford, 1993. 586 p. URL: https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/1998-07-01/stream-history-shapingforeign-policy-new-era
Опубліковано
2021-11-17