НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ У ПІДХОДАХ ЗАХІДНИХ ВЧЕНИХ

  • В. В. Мироненко Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
Ключові слова: наукові концепції, розповсюдження ядерної зброї, ракетно-ядерна політика, міжнародна безпека

Анотація

Мироненко В. В. Науково-теоретичне осмислення проблем розповсюдження ядерної зброї в під-
ходах західних вчених. – Стаття.
У статті досліджено характерні особливості в підходах науковців західних політологічних шкіл
щодо проблем розповсюдження ядерної зброї. Визначено фактори впливу політичних режимів у дер-
жавах на доктринальні основи політики нерозповсюдження ядерних озброєнь. У процесі дослідження
використано методи зі сфери політичних наук, зокрема метод порівняльно-інституційного аналізу,
суть якого полягає в зіставленні різних науково-теоретичних характеристик державної політики у сфе-
рі розповсюдження ядерної зброї. Важлива увага приділена класичному нормативно-інституційному
методу нормативного підходу, який оперує ціннісними оцінками науково-теоретичних і аналітичних
підходів та результатів дослідження, який здійснюється з використанням критеріїв подібних оцінок,
що містяться в доктринальних оцінках політичних програм, у фокусі яких перебувають ракетно-ядер-
ні потенціали. Використання методу порівняльно-інституційного аналізу дало змогу сформувати клю-
човий момент методологічного розділу прикладного дослідження, який полягає в операціоналізації
понять теоретичної гіпотези досліджень вчених, наукові підходи яких є у фокусі дослідження статті.
У статті доведено, що дослідження наукових підходів засвідчує наявність спільної позиції науковців
щодо особливостей типів політичних режимів держав, в умовах яких держава може бути потенцій-
ним учасником ракетно-ядерної політики як суб’єкт. Зокрема, слід резюмувати, що серед таких дер-
жав лідирують держави з демократичними режимами (США, Велика Британія, Франція тощо), проте держави з авторитарними і тоталітарними режимами представлені в меншій кількості серед суб’єктів
ракетно-ядерної політики (Російська Федерація, КНР, КНДР). Характерною ознакою політики держав
із ракетно-ядерними комплексами дослідниками визнана тенденція до здебільшого дотримання норм
міжнародно-правового регулювання ядерної політики, що позначилося на низькій світовій тенденції
розповсюдження ракетно-ядерного озброєння. Наукові дослідження засвідчують, що домінують еко-
номічний фактор і фактор міжнародної економічної інтеграції, котрі впливають на стримування роз-
повсюдження ракетно-ядерних озброєнь.

Біографія автора

В. В. Мироненко, Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Центру воєнно-стратегічних досліджень

Посилання

Kroenig M. Importing the bomb: sensitive nuclear assistance and proliferation. J. Confl. Resol. 2009. 53(2):
P. 161–180.
Kroenig M. Exporting the bomb: sensitive nuclear assistance and proliferation. Am. Polit. Sci. Rev. 2009. 103(1):
P. 113–233.
Fuhrmann M. Spreading temptation: proliferation and peaceful nuclear cooperation agreements.
Int. Secur. 2009. 34(1): P. 7–41.
Solingen E. The political economy of nuclear restraint. Int. Secur. 1994.19(2): P. 126–169.
Sagan SD. Why do states build nuclear weapons? Three models in search of a bomb. Int. Secur. 1996/1997. 21(3):
P. 54–86.
Paul TV. Power versus Prudence: Why Nations Forgo Nuclear Weapons. Montreal: McGill-Queen’s Univ. Press.
2000. 227 р.
Hecker SS.Lessons learned from the North Korean nuclear crisis. Daedalus 2010. 139(1): P. 44–56.
Solingen E. Regional Orders at Century’s Dawn: Global and Domestic Influences on Grand Strategy. Princeton,
NJ:Princeton Univ. Press1998. 334 р.
Liberman P. The rise and fall of the South African bomb. Int. Secur. 2001. 26(2): P. 45–86.
Tannenwald N. The Nuclear Taboo: the United States and the Non-Use of Nuclear Weapons. Cambridge,
UK: Cambridge Univ. Press. 2007.
Rublee MR. Nonproliferation Norms: Why States Choose Nuclear Restraint. Atlanta: Univ. Georgia Press. 2009.
Singh S, Way CR. The correlates of nuclear proliferation: a quantitative test. J. Confl. Resolut. 2004. 48(6): P.
859–885.
Bleek P.C. Why do states proliferate? Quantitative analysis of the exploration, pursuit, and acquisition of
nuclear weapons. See Potter & Mukhatzhanova 2010, P. 159–176.
Abraham I. Contra-proliferation: the Indian bomb and nuclear developmentalism. In Inside Nuclear South Asia,
ed. SD Sagan, Stanford, CA: Stanford Univ. Press 2009. P. 106–136.
Frankel B. The brooding shadow: systemic incentives and nuclear weapons. Sec. Stud. 1993. 2(3/4): P. 37–78.
Abraham I. The Making of the Indian Atomic Bomb: Science, Secrecy, and the Postcolonial State. London: Zed
Books 1998.
Hymans JEC. The Psychology of Nuclear Proliferation: Identity, Emotions and Foreign Policy. Cambridge,
UK: Cambridge Univ. Press. 2006.
Sagan S.D. Introduction. In Inside Nuclear South Asia, ed. SD Sagan, pp. 1–24. Stanford, CA: Stanford Univ.
Press. 2009.
Solingen E. Nuclear Logics: Contrasting Paths in East Asia and the Middle East. Princeton, NJ: Princeton
Univ. Press. 2007.
Jo DJ, Gartzke E. Determinants of nuclear weapons proliferation. J. Confl. Resolut. 2007. 51(1): P. 167–94.
Fuhrmann M. Spreading temptation: proliferation and peaceful nuclear cooperation agreements.
Int. Secur. 2009. 34(1): P. 7–41.
Simmons BA, Hopkins DJ. The constraining power of international treaties: theory and methods. Am. Polit. Sci.
Rev. 2005. 99(4): P. 623–631.Kroenig M. (2009) Importing the bomb: sensitive nuclear assistance and proliferation. J. Confl. Resol.
[in English].
38
Актуальні проб леми по літики. 2021. Вип. 68
Kroenig M. (2009) Exporting the bomb: sensitive nuclear assistance and proliferation. Am. Polit. Sci. Rev. [in
English].
Fuhrmann M. (2009) Spreading temptation: proliferation and peaceful nuclear cooperation agreements. Int.
Secur. [in English].
Solingen E. (1994) The political economy of nuclear restraint. Int. Secur. [in English].
Sagan SD. (1996/1997) Why do states build nuclear weapons? Three models in search of a bomb. Int. Secur.
[in English].
Paul TV. (2000) Power versus Prudence: Why Nations Forgo Nuclear Weapons. Montreal: McGill-Queen’s
Univ. [in English].
Hecker SS. (2010) Lessons learned from the North Korean nuclear crisis. Daedalus. [in English].
Solingen E. (1998) Regional Orders at Century’s Dawn: Global and Domestic Influences on Grand Strategy.
Princeton, NJ: Princeton Univ. Press. [in English].
Liberman P. (2001) The rise and fall of the South African bomb. Int. Secur. [in English].
Tannenwald N. (2007) The Nuclear Taboo: the United States and the Non-Use of Nuclear Weapons. Cambridge,
UK: Cambridge Univ. Press. [in English].
Rublee MR. (2009) Nonproliferation Norms: Why States Choose Nuclear Restraint. Atlanta: Univ. Georgia
Press. [in English].
Singh S, Way CR. (2004) The correlates of nuclear proliferation: a quantitative test. J. Confl. Resolut.
[in English].
Bleek P.C. (2010) Why do states proliferate? Quantitative analysis of the exploration, pursuit, and acquisition
of nuclear weapons. See Potter & Mukhatzhanova. [in English].
Abraham I. (2009) Contra-proliferation: the Indian bomb and nuclear developmentalism. In Inside Nuclear
South Asia, ed. SD Sagan Stanford, CA: Stanford Univ. Press. [in English].
Frankel B. (1993) The brooding shadow: systemic incentives and nuclear weapons. Sec. Stud. [in English].
Abraham I. (1998) The Making of the Indian Atomic Bomb: Science, Secrecy, and the Postcolonial State. London:
Zed Books. [in English].
Hymans JEC. (2006) The Psychology of Nuclear Proliferation: Identity, Emotions and Foreign Policy. Cambridge,
UK: Cambridge Univ. Press. [in English].
Sagan S.D. (2009) Introduction. In Inside Nuclear South Asia, ed. SD Sagan, pp. 1–24. Stanford, CA: Stanford
Univ. Press. [in English].Solingen E. (2007) Nuclear Logics: Contrasting Paths in East Asia and the Middle East. Princeton, NJ: Princeton
Univ. Press. [in English].
Jo DJ, Gartzke E. (2007) Determinants of nuclear weapons proliferation. J. Confl. Resolut. [in English].
Fuhrmann M. (2009) Spreading temptation: proliferation and peaceful nuclear cooperation agreements. Int.
Secur. [in English].
Simmons BA, Hopkins DJ. (2005) The constraining power of international treaties: theory and methods. Am.
Polit. Sci. Rev. [in English].
Опубліковано
2021-11-17