СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ КІБЕРТЕХНОЛОГІЙ У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ

  • А. В. Пехник
  • Ю. В. Завгородня
Ключові слова: кіберпростір, кібертехнології, політичні конфлікти, політична свідомість, кібератака, громадянське суспільство, політичні суб’єкти

Анотація

У колективному дослідженні здійснюється аналіз вітчизняних наукових поглядів щодо ролі політичних технологій у розвитку органів управління. Сучасні політичні процеси потрібно перелаштовувати під нові форми та різновиди політичного впливу на громадянське суспільство. Враховуючи особливості розвитку онлайн процесів спілкування, взаємодії, коментарів щодо різних дописів, підтримки або непідтримки у формі лайків окремих політичних діячів є ознакою інформатизації політичних процесів та долучення до політики в інформаційному просторі. У зв’язку з цим у статті приділено увагу розвитку кібертехнологій як новітньої сфери взаємодії з суспільством. Однак цей напрям не містить нагромадженого наукового досвіду, а тому формує ряд загроз у використанні під час фактичного впливу на свідомість суспільства, що може містити різного роду ризики для самих суб’єктів політики. Така непередбачена реакція, публічна критика, спами, боти – це нові перешкоди, з якими потрібно зіткнутись на інформаційній платформі для політичних діячів. Нинішня практика діяльності політичних груп у сучасних методах та заходах впливу на свідомість громадян зіштовхується з різними видами агресії та конфліктним сприйняттям, критикою політичної діяльності, оскільки політичні лідери можуть демонструвати вплив та досягнення на суспільно важливі рішення, які не входять до сфери їхніх прямих повноважень. Використання кібертехнологій є сучасною формою впливу на свідомість суспільства. У кіберпросторі використовується позитивна та негативна форма технологічних прийомів. Вітчизняна кіберплатформа не забезпечує належного захисту прав та інтересів як суб’єктів політики, так і громадян, що демонструє потребу в удосконаленні чинного законодавства. Політичні процеси виходять на глобальний рівень з використанням кібертехнологій та інформаційного простору загалом.

Посилання

Ринковий Т. Політичні технології як складова публічної політики та управління на сучасному етапі державотворення. Політологія і право. 2009. № 11. С. 221–230.
Головатий М. Мистецтво здобувати владу. Політ. менеджмент. 2009. № 4(37). С. 221–230.
Каретна О.О., Милосердна І.М., Ігнатьєва І.І. Роль та особливості інформаційно-комунікаційних технологій у взаємодії органів державної влади з громадянським суспільством. Політикус. № 5. 2020. С. 62–66.
Пехник А.В., Кройтор А.В., Завгородня Ю.В. Теорія ризику: історія та сучасні підходи. Актуальні проблеми політики. № 63. 2019. С. 33–47.
Завгородня Ю.В. Кіберпростір як сучасна платформа для вирішення конфліктів. HISTORY, POLITICAL SCIENCE, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY: EUROPEAN DEVELOPMENT DIRECTION. Riga, Latvia: «Baltija Publishing». 2021. С. 53–56.
Круглі столи з питань безпеки: новини. Фонд Віктора Пінчука провів публічну панельну дискусію на тему кібербезпеки та дезінформації. URL: https://pinchukfund.org/ua/projects/25534/news/20271/
Задубінний А. Стратегія кібербезпеки України: цілі та пріоритети. 2021. URL: https://armyinform.com.ua/2021/08/strategiya-kiberbezpeky-ukrayiny-czili-ta-priorytety/.
«Стратегія кібербезпеки України» : Указ Президента України від 26 серпня 2021 року № 447/2021 / Президент України. URL: https://www.president.gov.ua/documents/4472021-40013
Кібербезпека як важлива складова всієї системи захисту держави, 2018. URL : https://www.mil.gov.ua/ukbs/kiberbezpeka-yak-vazhliva-skladova-vsiei-sistemi-zahistu-derzhavi.html
Опубліковано
2021-11-17