ВДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • Л. І. Кормич Національний університет «Одеська юридична академія»
  • А. І. Кормич Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: публічне управління, публічне адміністрування, електронний уряд, електронне урядування, електронна демократія, діджиталізація, інноваційні технології управління, глобальна цифровізація

Анотація

   Кормич Л. І., Кормич А. І. Вдосконалення публічного управління в Україні в контексті діджиталізації: теоретичний аспект. – Стаття.

   У статті проаналізовані концептуальні засади процесу вдосконалення публічного управління в епоху цифровізації.
   У центрі уваги питання змісту та співвідношення електронного урядування та електронної демократії. Проблема розкривається на основі вивчення теоретичних розробок провідних зарубіжних науковців в сфері управління. Показано, що електронна демократія – це вдосконалена модель електронного урядування, яка забезпечує двостороннє політичне спілкування та участь недержавних суб’єктів у процесі прийняття рішень. Найкраще розрізняти електронне урядування та електронну демократію можна шляхом визначення основної зацікавленої сторони трансформацій. Якщо цифровізація впливає лише на процесуальний аспект державного управління, це залишається питанням електронного урядування. Коли трансформації включають громадянський контроль управління, це стає сферою електронної демократії.
   Існують певні обмеження ефективності повномасштабного застосування основних інструментів електронного урядування та електронної демократії без досягнення належного рівня «електронної готовності» для держави та суспільства. В цифровізації мають бути зацікавлені як уряд так і соціум,
а її переваги повинні стати відчутними щодо якості управлінських послуг та можливостей впливу на прийняття управлінських рішень.

   Аналіз поглядів зарубіжних фахівців-теоретиків та практиків з питань функціонування публічного управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства дає можливість адаптувати їх висновки до національної практики. Узагальнення та використання кращого зарубіжного досвіду впровадження інноваційних технологій в управлінську діяльність дозволить уникнути ряду існуючих недоліків в процесі реформування системи публічного управління та адміністрування в Україні. Всі ці питання набудуть особливої актуальності для повоєнного відродження та розвитку України і її ефективної інтеграції в європейські економічні та безпекові структури. Україна має продовжити творення ефективної «держави в смартфоні» як складової процесу глобальної цифровізації.

Біографії авторів

Л. І. Кормич, Національний університет «Одеська юридична академія»

доктор історичних наук, професор,завідувачка кафедри політичних теорій

А. І. Кормич, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри загальної теорії права і держави

Посилання

Abu-Shahab E. (2015). E-democracy: The fruit of e-government. International Journal of Technology and Globalization. January. DOI: 10.1504/IJTG.2015.077873 Anheier H., Glasius M. & Kaldor M. (2005). Global Civil Society 2004/5. London, SAGE.
Basyal D., Poudyal N. & Seo J. (2018). Does E-government reduce corruption? Evidence from a heterogeneous panel data model. Transforming Government: People, Process and Policy. Vol. 12. No. 2. Рp. 134–154. URL:https://doi.org/10.1108/TG-12-2017-0073
Chadwick A. (2018). E-democracy. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/e-democracy Clift S. (2015). History of E-Democracy. E-Democracy.org – Project Blog. URL: http://blog.e-democracy.org/
posts/2647
Denhardt R. & Denhardt J. (2000). The New Public Service: Serving Rather Than Steering. Public Administration
Review. Vol. 60. No. 6. Pp. 549–559.
Fisher E. (2012). E-Governance and E-Democracy: Questioning technology-centered categories. In David LeviFaur (Ed). The Oxford Handbook of Governance. New York : Oxford University Press.
Kampen J. & Snijkers K. (2003). E-Democracy. A Critical Evaluation of the Ultimate E-Dream. Social Science
Computer Review. Vol. 21. No. 4. Рp. 491–496. DOI: 10.1177/0894439303256095
Lee E. (2017). The Impact of E-government on Corruption Control. Lexington, Martin School of Public Policy
& Administration. URL: https://www.martin.uky.edu/sites/martin.uky.edu/files/Capstone_Projects/Capstones_2017/Lee.pdf
Reddick C. G. (Ed.) (2010). Politics, Democracy and E-Government: Participation and Service Delivery. Hershey.
IGI Global.
Report on e-democracy in the European Union: potential and challenges (2016/2008(INI)). European Parliament. Committee on Constitutional Affairs. 16.2.2017. A8-0041/2017. URL: http://www.europarl.europa.eu/
doceo/document/A-8-2017-0041_EN.html
Simic D. (2010). Necessary steps for implementation of e-democracy solutions. E-Democracy. Ohrid. ICT-A
Driver for Improving Democracy. URL: https://bib.irb.hr/datoteka/579044.2010-09-12_Ohrid_Diana_
Snider J. H. (2001). E-Government vs. E-Democracy. Government Technology. August 2. URL:
https://www.govtech.com/magazines/gt/E-Government-vs-E-Democracy.html
Vedel T. (2006). The Idea of Electronic Democracy: Origins, Visions and Questions: Origins, Visions and Questions. Parliamentary Affairs. No. 59(2). Pp. 226–235. URL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01475858v2/
document
Опубліковано
2022-05-27