ЦИФРОВА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ОСНОВА НОВОЇ ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ

  • Т. М. Краснопольська Національний університет «Одеська юридична академія»
  • І. М. Милосердна Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: публічна дипломатія, цифрова дипломатія, міжнародні відносини, зовнішня політика, інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

   Краснопольська Т. М., Милосердна І. М. Цифрова дипломатія як основа нової публічної дипломатії. – Стаття.
   Стаття присвячена аналізу уявлень щодо цифрової дипломатії як основи нової публічної дипломатії. Встановлено, що передумовами виникнення публічної дипломатії стали глобалізація, розвиток комунікаційних технологій та посилення ролі та участі громад в міжнародних справах держав. Характерною рисою міжнародних відносин в умовах глобалізації стала гостра конкуренція держав за вплив на громадську думку, залучення її на свою сторону, формування згідно із своїми національними інтересами образу власної зовнішньої політики. У межах статті становлено, що інструментами сучасної публічної дипломатії є: інформаційно-роз’яснювальна робота через Інтернет (особливої ролі набуває
цифрова дипломатія); культурна дипломатія, яка передбачає заходи, спрямовані на розвиток міжнародного співробітництва у сфері культури (наприклад, центри вивчення культури та мови держави – Інститут Конфуція (Китай), Інститут Гете (Німеччина) тощо) наукові та освітні обміни та інші заходи щодо підвищення престижу держави у світі. Також у статті зазначається, що до особливостей «нової публічної дипломатії» можна віднести: орієнтацію на концепцію «м’якої сили», відмова від монологу та формування діалогу з суспільствами інших країн, широке використання лобістських бізнес-структур для формування позитивного образу держави. Встановлено, що провідною технологією нової публічної дипломатії, яка об’єднує решту інструментів стає так звана «цифрова дипломатія», яку також називають «публічна дипломатія 2.0». У статті також зазначається, що саме цифрова дипломатія як частина нової публічної дипломатії дозволяє не лише формувати позитивний образ держави на міжнародній арені та зміцнювати її «м’яку силу», а й значно підвищити ефективність каналів зв’язку між різними учасниками глобальної політики ХХІ століття.

Біографії авторів

Т. М. Краснопольська, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політичних теорій

І. М. Милосердна, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політичних теорій

Посилання

Ashto C. Cyber security : an open, free and secure Internet. Budapest. 4 October 2012. Europa. eu. URL:
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-685_en.htm?locale=en
Constance Duncombe Twitter and Transformative Diplomacy: Social Media and Iran-US Relations. International
Affairs. 2017. Vol. 93. No. 3. P. 545–562.
Cull N. J. The long road to public diplomacy 2.0: the Internet in US public diplomacy. International Studies
Review. 2013. No. 15. P. 123–139.
Digital diplomacy. Virtual relations. Economist. URL: http://www.economist.com/node/21563284
Fisher G. H. (1972). Public diplomacy and the behavioral sciences. Bloomington: Indiana University Press.
URL: https://archive.org/details/publicdiplomacyb00fish
Glassman J. K. Public Diplomacy 2.0 : A New Approach to Global Engagement. U.S. Department of State.
03.12.2008. URL : http://2001-2009.state.gov/r/us/2008/112605.htm
Gullion E. A. (2015). What is Public Diplomacy? USC Center of Public Diplomacy. URL :
https://uscpublicdiplomacy.org/page/what-is-pd [in English].
Hanson F. Baked In and Wired : eDiplomacy@State. – «Foreign Policy at Brookings», October 2012. 41 p. URL:
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/baked-in-hansonf-5.pdf
Hanson F. (2012). Revolution @State: The Spread of ediplomacy. Lowy Institute, URL: https://www.
lowyinstitute.org/sites/default/files/hanson_revolution_state_web_0.pdf
Heewon Cha, Yeo Sunha, Bittnari Kim Social Media’s Dialogic Communication of Foreign Embassies in Korea
and Public Diplomacy : Based on Dialogic Communication Theory. Advanced Science and Technology Letters.
2014. Vol. 63 (NGCIT 2014). P. 175–178. URL: https://www.researchgate.net/publication/315576975_Social_
Media’s_Dialogic_Communication_of_Foreign_Embassies_in_Korea_and_Public_Diplomacy_Based_on_
Dialogic_Communication_Theory
Hocking B. Rethinking the ‘New’ Public Diplomacy. New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations / edited
by. Jan Melissen. New York : Palgrave Macmillan, 2005. P. 28–48. URL: www.culturaldiplomacy.org/academy/
pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf
Hofmeister W., Melissen J. (2016). Rethinking international institutions, Diplomacy and Impact on Emerging
World Order, Singapore : Konrad Adenauer Stiftung; The Hague, the Netherlands : Clingendael. URL :
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=6b0af571-ded6-6bf0-60d2-e58247c7c02c&
groupId=252038
Nye J. (2004). Soft Power : The Means to Success in World Politics. N.Y. : Public Affairs. URL:
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/joe_nye_wielding_soft_power.pdf
Nye J. S. (1990). Bound to lead: the changing nature of American power. N. Y. : Basic Books. URL:
https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/1990-06-01/bound-lead-changing-natureamerican-power95
Twiplomacy : Official website. URL: https://twiplomacy.com/
What is E-Diplomacy. (2012). Definition from Techopedia. URL: https://www.techopedia.com/
definition/29050/ediplomacy
What is Public Diplomacy? The Edward R. Murrow Center of Public Diplomacy. The Fletcher School. Tufts
University, USA. URL: http://fletcher.tufts.edu/murrow/public-diplomacy.html
Опубліковано
2022-05-27