РОЛЬ ХАРИЗМАТИЧНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

  • С. М. Наумкіна
  • П. Л. Гайдаєнко
Ключові слова: харизма, фреймінг, неформальне лідерство, організаційні межі впливу, соціальні мережі, відносини лідер-послідовник, вербальні та невербальні маркери, харизматичні сигнали

Анотація

Наумкіна С. М., Гайдаєнко П. Л. Роль харизматичної сигналізації у контексті політичного лідерства в соціальних мережах. – Стаття.
У статті досліджуються особливості використання соціальних мереж для транслювання вербальних та невербальних маркерів харизматичного лідерства.
Метою статті є теоретико-методологічне обґрунтування впливу харизматичної сигналізації в соціальних мережах на формування образу харизматичного лідера в очах послідовників. Для досягнення
поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: визначити головні поняття дослідження; здійснити теоретико-концептуальне обґрунтування ролі харизматичної сигналізації; розглянути основні риси вербальних та невербальних сигналів; проаналізувати це явище в політичній сфері.
Було застосовано такі методи дослідження, як метод аналізу, синтезу, контент-аналізу, теоретичного узагальнення, компаративного аналізу у контексті політологічного дослідження та структурно-функціональний метод.
Постійне розширення медіасфери сприяє появі нових жанрів, зокрема блогів. Деякі представники владної еліти підлаштовуються під плин часу та актуальні течії, внаслідок чого стає необхідним ведення свого блогу, своєї сторінки в Інтернеті, створення комунікаційного поля і «вдячної» аудиторії для просування своїх ідей, позицій, для самореклами.
Розглянуто приклади політичного впливу поширення великої кількості інформації в соціальних мережах у контексті кризи COVID-19, та загострення воєнно-політичного конфлікту в Україні. Відтак, медіа одночасно стає і чинником, і наслідком політичної діяльності, метою і засобом політики, невід’ємною складовою частиною політичного процесу.
Проаналізовано деякі перспективи харизматичних сигналів у контексті інформаційних мереж та розглянуто набір вербальних і невербальних сигналів, які, як передбачається, викликають харизматичний вплив.
Акцентовано увагу на тому, що сигналізація через інформаційні мережі диференційна. Сигнали для успішного впливу через вербальні форми комунікації у соціальних медіа включають не тільки риторику та частоту використання метафор, а й особливості самого лідера: сила голосу, жести, які тим або іншим чином впливають на сприйняття виступу тощо.
Підсумовано, що кожен з прийомів харизматичної сигналізації та здібностей лідера дозволяє послідовникам розуміти те, що він транслює. З точки зору впливу через мережі де превалює текстовий формат, лідери-харизмати активно використовують семіотично збагачений текст, де задля акцентування на специфічному повідомленні використовуються візуальні прийоми. Визначено, що ця тематика відкриває можливості для наукових досліджень політичної, соціальної чи психологічної тематики.

Біографії авторів

С. М. Наумкіна

доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук і права ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

П. Л. Гайдаєнко

аспірант кафедри політичних наук і права ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Посилання

Вебер М. Харизматическое господство. Социологические исследования. 2009. № 3. С. 139–147
Комаровський про пандемію COVID-19. URL: https://www.dw.com/ukkomarovskyi pro covid 19 lehshe
stane cherez rik tym khto dozhyve/a 59654278
Як бізнесмен та голова Миколаївського ОДА став зіркою жахливої війни. URL: https://forbes.ua/ru/inside/
dobriy-vechir-mi-z-ukraini-ot-nikolaevskogo-biznesmena-do-sek-simvola-voyuyushchey-strany-kto-takoy-vitaliy-kim-16032022-4719
Afuah A. (2003). Redefining firm boundaries in the face of the Internet: Are firms really shrinking? Academy
of Management Review. 28(1). 34–53.
Antonakis J., Fenley M., & Liechti S. (2012). Learning charisma: Transform yourself into someone people want
to follow. Harvard Business Review, June, 127–431.
Avolio B.J., Sosik J.J., Kahai S.S., & Baker B. (2014). E-leadership: Re-examining transformations in leadership
source and transmission. The Leadership Quarterly. 25(1). 105-131.
Azer E., Harindranath G., & Zheng Y. (2019). Revisiting leadership in information and communication technology (ICT)-enabled activism: A study of Egypt’s grassroots human rights groups. New Media & Society. 21(5). 29.
Dumitrescu D., & Ross A. R. (2020). Embedding, quoting, or paraphrasing? URL: https://www.researchgate.net/
publication/341547682_Embedding_quoting_or_paraphrasing_Investigating_the_effects_of_political_leaders’_
tweets_in_online_news_articles_The_case_of_Donald_Trump
Flynn F. J., & Staw B. M. (2004). Lend me your wallets: The effect of charismatic leadership on external support
for an organization. Strategic Management Journal. 25. 309–330.
Jacquart P., & Antonakis J. (2015). When does charisma matter for top-level leaders? Effect of attributional
ambiguity. Academy of Management Journal. 58. 1051–1074.
Luqiu L. R., Schmierbach M., & Ng Y. L. (2019). Willingness to follow opinion leaders: A case study of Chinese
Weibo. Computers in Human Behavior. 101. 42–50.
Margetts H., John P., Hale S., & Yasseri T. (2015). Political turbulence: How social media shape collective action:
Princeton University Press. URL: https://books.google.com.ua/books?id=tfuxCQAAQBAJ&lpg=PP1&ots=wHuL4IiTyY&dq=info%3AfLbLNjgqFtIJ%3Ascholar.google.com&lr&pg=PR3#v=onepage&q&f=false
Meslec N., Curseu P., Fodor O. C., & Kenda R. (2020). Effects of charismatic leadership and rewards on individual performance. The Leadership Quarterly.
Seo H., & Ebrahim H. (2016). Visual propaganda on Facebook: A comparative analysis of Syrian conflict.
Media, War & Conflict. 9(3). 227–251.
Shmatkov D., Zagalaz-Sánchez M. L., & Cachón-Zagalaz J. (2021). Analysis of posters for informing the population via social media during covid-19: Ukrainian network. Psycholinguistics. 30(1). 249–273
Thibodea, P. H., Hendrick, R. K., & Boroditsk, L. (2017). How linguistic metaphor scaffolds reasoning. Trends
in Cognitive Sciences. 21(11). 852–863.
Tur B., Harstad J., Antonakis J. Effect of charismatic signaling in social media settings: Evidence from TED and
Twitter (2021). Leadership Quarterly, art. № 101476, Cited 5 times. URL: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2 s2.085101686392&doi=10.1016%2fj.leaqua.2020.101476&partnerID=40&md5
van Knippenberg D., & Sitkin S. B. (2013). A critical assessment of charismatic-transformational leadership
research: Back to the drawing board? The Academy of Management Annals. 7(1). 1–60.
Wolfberg A. (2017). At the street-level intersection of organizational boundaries: Competencies for sustainable change.
In, A. Wolfberg K. J. Smith D. Blumenthal and K. Wooley, Boundary spanning in practice: Broadening the conversation.
Senior Fellows and Friends, Colorado Springs, Colorado, USA: 19–49. URL: https://seniorfellowsandfriends.org/
boundary-spanning-in-practice/=2s2.085101686392&doi=10.1016%2fj.leaqua.2020.101476&partnerID=40&md5
Опубліковано
2022-05-27