НОВИЙ ПОПУЛІЗМ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

  • О. О. Заславська Хмельницький національний університет
  • О. А. Посвістак Хмельницький національний університет
  • В. В. Налімова Хмельницький національний університет
Ключові слова: новий популізм, політичний маркетинг, технології політичного маркетингу, політичні партії

Анотація

Заславська О. О., Налімова В. В., Посвістак О. А. Новий популізм як технологія політичного маркетингу політичних партій. – Стаття.
У статті проаналізовано маркетингові стратегій провідних українських політичних партій та визначено місце технології «нового популізму» у цих стратегіях. Розглянуто проблеми популізму в умовах  медіатизації політики та визначено, що в той час, коли повідомлення у соцмережах і мас-медіа стають замінниками конкретних політичних дій і рішень, популізм набуває якості віртуальних політичних дій. Як медіа-реальність стає симулятором політичної реальності, так і медіа-повідомлення про політику стає симулятором (медійною замінною) існуючої політичної реальності. Встановлено, що за таких умов на зміну традиційному популізму приходить новий популізм, основою якого є активне використання потужних цифрових технологій. Проведено аналіз програм провідних політичних партій України (Слуга народу, Європейська солідарність, Голос, Батьківщина, Опозиційна платформа «За життя») та виявлено, що в них, зазвичай,
мова йде про зниження податкового тиску, створення нових робочих місць, підвищення пенсій та зарплат, соціальний захист тощо та, водночас, не прописані шляхи досягнення задекларованих цілей.
Це свідчить про орієнтацію партій «на ринок», оскільки програмні положення чітко корелюють із запитами українців, виявленими в ході соціологічних опитувань. Українські політичні партії практично не орієнтованість свою діяльність «на продукт» та «на продажі», оскільки український політичний ринок не відповідає моделі «вільної конкуренції», що зумовлює труднощі просування на ньому партійних продуктів. Орієнтація на ринок неминуче призводить до необхідності узгодження кроків об’єктів політичного маркетингу з електоральними очікуваннями, а медіатизації політичної культури дає можливість популістам отримати якнайширшу підтримку населення, демонструючи себе яскравими
лідерами та справжніми представниками «народу».

Біографії авторів

О. О. Заславська, Хмельницький національний університет

кандидатка політичних наук, доцентка, завідувачка кафедри міжнародної комунікації та політології

О. А. Посвістак, Хмельницький національний університет

докторка психологічних наук, доцентка, професорка кафедри міжнародної комунікації та політології

В. В. Налімова, Хмельницький національний університет

студентка факультету міжнародних відносин та права

Посилання

Амельченко Н. Популізм у контексті кризи класичних ідеологій і виникнення мас-медійних технологій
політики. Рябівські читання. 2019. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/16377/
Amelchenko_Populizm_u_konteksti_kryzy_klasychnykh_ideolohii.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата відвідування сайту: 27.01.2022).
Дем’яненко М. Популізм як політичний феномен і маніпулятивна технологія: автореф. дис. ... канд.
політ. наук : 23.00.02. Київ, 2016. 20 с.
Макміллан М. Що таке популізм? 2021. URL: http://nv.ua/ukr/opinion/makmillan/shcho-takepopulizm-412114.html (дата відвідування сайту: 27.01.2022).
Прес-реліз «30 років незалежності: які здобутки і проблеми зростання бачать українці й на що сподіваються
у майбутньому (29 липня – 4 серпня 2021 р.)».Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова. URL: https://dif.org.ua/article/30-rokiv-nezalezhnosti-yaki-zdobutkii-problemi-zrostannya-bachat-ukraintsi-y-na-shcho-spodivayutsya-u-maybutnomu_2 (дата відвідування
сайту: 27.01.2022).
Прес-реліз «Зроби за мене: українці готові до самоорганізації, але покладають відповідальність за свій
добробут на державу (грудень 2020 – січень 2021 р.)». Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. URL: https://dif.org.ua/article/zrobi-za-mene-ukraintsi-gotovi-do-samoorganizatsii-ale-pokladayutvidpovidalnist-za-sviy-dobrobut-na-derzhavu (дата відвідування сайту: 27.01.2022).Прес-реліз «Патріотизм, мова та зовнішньополітичні пріоритети – громадська думка України
(13–18 грудня 2019 р.)». Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова. URL: https://dif.org.ua/article/%20patriotyzm_mova%20%20 (дата відвідування
сайту: 27.01.2022).
Прес-реліз «Україна як частина Центральної Європи: що про це думають українці (22 жовтня –
12 листопада 2021 р.)». Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. URL: https://dif.org.ua/article/ukraina-yak-chastina-tsentralnoi-evropi-shchopro-tse-dumayut-ukraintsi (дата відвідування сайту: 27.01.2022).
Руденко А. Технології політичного маркетингу в діяльності політичних партій України : дис. … канд.
політ. наук. Вінниця, 2017. 275 с.
Шаап С. Популистское искушение: Обратная сторона иллюзии идентичности. Київ : Видавництво
Жупанського. 2020. 256 с.
Щур М., Бучельнікова М., Думська О. Мер Рейк’явіка про свій досвід при владі: не всі коміки дійсно
смішні. Радіо Свобода. 2019. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/30162791.html (дата відвідування сайту: 27.01.2022).
Ярош О. Політичний популізм: теорія і практика передвиборного «флірту». Контекст. 2002. № 2(14).
С. 21–25.
Bennett А., Seyis D. The Online Market’s Invisible Hand: Internet Media and Rising Populism. 2021. URL:
https: //journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/00323217211033230?journalCode=psxa& (дата відвідування сайту: 27.01.2022).
Ernst N., Blassnig S., Engesser S., Büchel F., Esser F. Populists Prefer Social Media Over Talk Shows: An Analysis
of Populist Messages and Stylistic Elements Across Six Countries. 2019. URL: https://journals.sagepub.com/doi/
full/10.1177/2056305118823358 (дата відвідування сайту: 27.01.2022).
Larsson А. О. The rise of Instagram as a tool for political communication: A longitudinal study of European political
parties and their followers. 2021. URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/14614448211034158
(дата відвідування сайту: 27.01.2022).
Lees-Marshment J. Political marketing and British political parties: The party’s just begun. Manchester
University Press. 2002. 320 р.
Medvedeva A. Populism as a method of political marketing. 2019. URL: http://www.korydor.in.ua/en/
uncategorized-en/populism-as-a-method-of-political-marketing.html (дата відвідування сайту: 27.01.2022).
Meyer B. Populists in Power: Perils and Prospects in 2021. Tony Blair Institute for Global Change. 2021. URL:
https://institute.global/sites/default/files/articles/Populists-in-Power-Perils-and-Prospects-in-2021.pdf
(дата відвідування сайту: 27.01.2022).
Nai А. Fear and Loathing in Populist Campaigns? Comparing the Communication Style of Populists and Nonpopulists in Elections Worldwide. Journal of Political Marketing. 2018. P. 219–250.
Snyder T. Ukraine and future Europe. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Pz2O5ivT-qM (дата відвідування сайту: 27.01.2022).
The Global State of Democracy Indices. URL: https://www.idea.int/gsod-indices/#/indices/world-map
(дата відвідування сайту: 27.01.2022).
Winder G., Tenscher J. Populism as political marketing technique. Routledge Handbook of Political Marketing.
2011. URL: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203349908-28/populism-politicalmarketing-technique-georg-winder-jens-tenscher (дата відвідування сайту: 27.01.2022).
Опубліковано
2022-05-27