РЕСУРСИ ВПЛИВУ ПОЛІТИЧНОГО ВІДЕОБЛОГУ НА СТАН ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  • А. М. Прохоренко Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: політична культура, політичний відеоблогінг, політична мем, політична свідомість, політичний контент

Анотація

Прохоренко А. М. Ресурси впливу політичного відеоблогу на стан політичної культури. – Стаття.
У статті розглядаються ресурси за допомогою яких сучасний політичний відеоблогінг здатний транслювати політичну інформацію та впливати на політичну свідомість своєї аудиторії. Особлива увага приділятиметься концепції політичного мема – короткого, вкрай ємного, іронічного інформаційного повідомлення, яке транслює певну політичну ідею у стислому вигляді. Частини повідомлення не одномірні, не подаються безпосередньо глядачеві політичного відеоблогу, а лише передбачаються,
що дає простір для різночитань всупереч положенню про те, що будь-які меми прагнуть одномірності.
Емоційний відгук, який викликає контекстуально капсульоване відео талановитого політичного відеоблогера, змушує глядача поширити інформацію про відео, поділитися ним і сприяти його вірусному поширенню, що зрештою і забезпечує популярність блогеру та дає потенційну можливість впливати на розстановку сил у політичному житті. Політичний мем прагне до тиражування, нав’язливий у своєму поширенні, та спирається на емоційний відгук користувача, впливає на формування політичної картини світу. Саме використання політичних мемів як медіавірусів дозволяє політичному відеоблогеру завойовувати популярність серед населення формувати політичний дискурс через розмноження та розсіювання своїх політичних ідей та висловлювань. У статті постулюється, що прямий вплив відеоблогерів на політичну свідомість своєї аудиторії найчастіше продиктовано не фінансовими чи владними, а ідеологічними мотивами. Політичний відеоблогінг має свободу вираження думки на відміну від традиційних ЗМІ, які не встигають підлаштовуватися під запити інформаційного віртуалізованого суспільства. У статті підкреслюється, що незважаючи на незалежність відеоблогерського співтовариства від проведених ідеологій, воно має власні можливості регулювання якості контенту та дотримання
етичних норм. Проте феномену політичного відеоблогінгу у статті не дається ні позитивної, ні негативної оцінки. Очевидно, що ступінь впливу блогерів на політичне життя того чи іншого суспільства ще належить оцінити.

Біографія автора

А. М. Прохоренко, Національний університет «Одеська юридична академія»

асистент кафедри політичних теорій

Посилання

Докинз Р. Эгоистичный ген / пер.: Н. Фомина. М. : Corpus, 2013. 512 с.
Липпман У. Общественное мнение / пер. с англ. Т. В. Барчунова. М. : Институт Фонда «Общественное
мнение», 2004. 384 с.
Моль А. Социодинамика культуры / пер. с фр. Б. В. Бирюкова. Изд. 3-е. М. : Издательство ЛКИ, 2008. 416 с.
Мусияка В. Как мемы превращаются в рекламу, или Добро пожаловать в Тро-Ло-Ло» [Електронний
ресурс]. URL: https://smonews.ru/memes-ad
Фільм Навального «Палац для Путіна» за тиждень переглянули 92 мільйони разів [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/news-navalny-putin-palac-92-milyonyperehl
yadiv/31069936.html
Douglas Rushkoff. Media Virus: Hidden Agendas in Popular Culture. 1995.
Hofstadter R. Metamagical Themashttp [Електронний ресурс]. URL: avalonlibrary.net/ebooks/Douglas%20
Hofstadter%20%20Metamagical%20Thems.pdf
Опубліковано
2022-05-28