ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА

АЛЬТЕРНАТИВА ЧИ ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ ТРАДИЦІЙНОЇ ОСВІТИ?

  • А. О. Сіленко Одеський державний екологічний університет
  • Н. В. Крук Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова
Ключові слова: дистанційна освіта, традиційна освіта, студенти, викладачі, Університет

Анотація

Сіленко А. О., Крук Н. В. Дистанційна освіта: альтернатива чи додаткові можливості для традиційної освіти? – Стаття.
У статті аналізуються можливості та перспективи дистанційного навчання у вищій школі, зокрема, в умовах надзвичайних ситуацій.
Досліджуються переваги та недоліки дистанційної освіти, її значення у житті студентів, викладачів та Університету.
Обґрунтовується, що зміцненню позицій дистанційної освіти у системі української вищої школи перешкоджають такі причини: низький рівень проникнення Інтернету; соціальна нерівність, внаслідок якої дистанційне навчання більш доступне студентам із забезпечених сімей; недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення Університетів; дистанційне навчання розраховане на самостійну підготовку студентів, тому ефективність навчального процесу багато в чому залежить від рівня
самодисципліни та мотивації студента; відсутність безпосереднього контакту з викладачем, який потрібний для коригування освітнього процесу; обмежені можливості для ідентифікації студента під час
виконання контрольних заходів.
Але навіть при вирішенні всіх цих проблем жодна дистанційна освіта не замінить очну освіту, що забезпечує інтерактивне спілкування студентів із професорами та доцентами, соціалізацію у професійному колективі.
Показано, що у надзвичайних ситуаціях, таких як пандемія, війна, технології дистанційного навчання виявилися дуже затребуваними. Завдяки їм Університети змогли перенести в онлайн практики офлайн-освіти: читання лекцій та проведення практичних занять за звичним розкладом. Студенти
отримали змогу продовжувати навчальний процес, а викладачі зберегли робочі місця.

Біографії авторів

А. О. Сіленко, Одеський державний екологічний університет

доктор політичних наук, професор кафедри українознавства та соціальних наук

Н. В. Крук, Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова

кандидат політичних наук, старший викладач кафедри політології, соціології та соціальних комунікацій

Посилання

Вчителі та викладачі можуть працювати дистанційно з будь-якої країни. URL: https://nus.org.ua/news/vchytelimozhut-pratsyuvaty-dystantsijno-j-navit-z-za-kordonu-osvitnij-ombudsmen/
Кохановська Т. В., Ключникова Н. В. Переваги та недоліки дистанційної освіти в умовах розвитку
інформаційних технологій та телекомунікацій. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/48405756.pdf
Офіційний сайт Міністерства розвитку громад та територій України. URL: https://www.minregion.gov.ua
Пандемія Covid 19 в Україні. URL: https://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/
У 24 регіонах України виші здійснюють освітній процес за дистанційною або змішаною формою. URL:
https://interfax.com.ua/news/general/827518.html
Українська економіка і пандемія: досягти дна і відштовхнутися. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/
ukrainska-ekonomika-vlitku-2021-roku-dosiahnuty-dna-i-vidsht ovkhnutysia/31327546.html
Федик М. «Макроекономічні наслідки впливу пандемії Covid-19 на світову економіку». Журнал Економіка та держава. URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4974&i=6
Ukraine. URL: https://freedomhouse.org/uk/country/ukraine/freedom-net/2021
Опубліковано
2022-05-28