ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

  • А. Б. Стичинська Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: політичне прогнозування, національна безпека, військовий конфлікт, військова загроза, державна політика

Анотація

Стичинська А. Б. Військово-політичне прогнозування як умова забезпечення національної безпеки держави. – Стаття.
Оцінка військово-політичної обстановки у міжнародному та внутрішньодержавному вимірах є базовою умовою забезпечення національної безпеки країни. Особлива роль при цьому належить прогнозним висновкам, які за своїм змістом залишаються ймовірними, але істотно підвищують визначеність основної мети при прийнятті рішень. Успішне довгострокове військово-політичне прогнозування дає можливість проводити політику політики з урахуванням позитивних та негативних аспектів внутрішньодержавного чи міжнародного середовища, вживання превентивних заходів, раціональних рішень та загальної мінімізації витрат за їх реалізацію. До основних завдань які ставляться щодо військово-політичного прогнозування відносяться такі:
– прогнозування можливих військових небезпек та загроз, що здійснюється на основі аналізу реальної військово-політичної обстановки;
– інформування всіх суб’єктів військової безпеки про характер та ступінь небезпеки національних інтересів, про стан об’єктів безпеки та їх можливості щодо нейтралізації загроз;
– прийняття на якомога ранній стадії рішень щодо запобігання та нейтралізації воєнних загроз з визначенням можливостей держави та Збройних Сил;
– мобілізація всіх суб’єктів забезпечення військової безпеки для вирішення завдань оперативного реагування на загрози, які виникають, своєчасне залучення всіх сил і засобів для ліквідації існуючої небезпеки;
– аналіз результативності вжитих заходів щодо припинення військової небезпеки та, за необхідності, внесення коректив до раніше прийнятих рішень.
Забезпечення військової безпеки держави, яка є найважливішим складником національної безпеки, визначається багатьма факторами. До них належать: реальні і потенційні можливості держави та її військової організації; рівень військово-політичного керівництва; ступінь соціальної, політичної стабільності суспільства; скоординованість у діяльності суб’єктів забезпечення військової безпеки та інші.
Але особливе місце серед них має подальша теоретична розробка концепції забезпечення військової безпеки держави, яка неможлива без детального військово-політичного аналізу та прогнозування.

Біографія автора

А. Б. Стичинська, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Філософського факультету

Посилання

Azarov I. (2018). Pidgotovka maybytnih oficeriv do prognostychnoi dialnosti y procesi navchannia y vuschux vijskovux navchalnux zakladax [Preparation of future officers for prognostic activities in the process
of training in higher military educational institutions] (PhD Thesis). Kyiv : National university of Defense
of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky.
Bakumenko F., Smolianskiy V., Yezerskiy M. (1996). Metodyka prognozyvannia i ocinky protyvnyka v operacii
i boju [Methods of forecasting and assessing the enemy in operations and combat]. Kyiv.
Bogatyriov E., Makiev U., Malyshev V. (2013). Analiz metodiv vijskovo-politychnogo prognozyvannia [Analysis
of methods of military-political forecasting ]. Strategy of civil defense: problems and research. Vol. 2. № 3.
Benneil В. W. (2003). Responding to asymmetric threats. New Challenges, New Tools for Defense Decisionmaking.
Santa Monica.
Valevskiy O. (2003). Teoriya I praktyka politychnogo analizy [Theory and practice of political analysis]. Kyiv.
Kostenko G. (1995). Do pytannia pro strategiyu voennoyi bezpeky syspilstva I derzhavy [On the question
of the strategy of military security of society and the state]. Army of Ukraine. № 3–4.
Smolianuk V. (2002). Politologyia [Politology]. Vinnyca.
Snytuk V. (2008). Prognozuvannia. Modeli, metody, algorytmy [Prognostication. Models, methods, algorithms]. Kyiv.
Smolianuk V. (1999). Voenno politychna obstanovka yakkluchova kategoriya voenno-politychnogo analizy ta
tendencii rozvutky [Military-political situation as a key category of military-political analysis and trends in its
development]. Army of Ukraine. № 7.
Tovma I. (2019). Osnovni problem prognozyvannia syspilno-politychnoi obstanovku v interesah vukonannia sluzbovo-boyovyh zavdan sulamu Nacionalnoi Gvardii Ukrainy ta shliahu yogo optymizacii. [The main
problems of forecasting the socio-political situation in the interests of combat missions of the National Guard
of Ukraine and ways to optimize it.]. Honor and Law. № 1.
Опубліковано
2022-05-28