ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ ТА СЛОВАЧЧИНИ

  • О. Б. Соколовський Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: транснаціональне співробітництво, Україна, Словаччина, транскордонне співробітництво, Єврорегіон “Карпати”, національні меншини, , євроінтеграція, ЄС

Анотація

Соколовський О. Б. Особливості транскордонної співпраці України та Словаччини. – Стаття.
У статті розглядаються основні напрями транскорднної співпраці України та Словаччини, а також проблеми їх реалізації. Словаччина є одним з важливих партнерів України у ЄС. Вона активно відстоює український євроатлантичний вектор політики. Проте, Словаччина не завжди розглядала Україну як надійного на важливого східного партнера. Довгий період часу, для Словаччини основним партнером була Росія за рахунок її енергоресурсів, а Україна розглядалася як транзитна держава цих енергоресурсів. Ситуація різко змінилася після анексії Криму та війни на Донбасі. Словаччина почала
активно розширювати співпрацю з Україною у всіх сферах, в тому числі і в транскордонній співпраці. Українсько-словацький транскордонний регіон бере участь у функціонуванні Карпатського єврорегіону. Реалізовані в його рамках проекти спрямовані на розвиток муніципального та зеленого
туризму, відродження та збереження культурної спадщини, формування бази інвестиційних ідей та пошук інвесторів, розвиток інфраструктури, комунального господарства, посилення екологічної безпеки. Ситуація в прикордонних регіонах Словаччини, зокрема Пряшівський район був вкрай схожим із ситуацією у Закарпатській області України, перш за все в економічному плані. Одним з ключових завдань було покращення економічної ситуації в прикордонних районах, а також розширенні співпраці з Ужгородом, як найбільшим прикордонним містом. Важливим вектором транскордонної співпраці стало покращення безпеки, а згодом і прозорості малого прикордонного руху. Словаччина у транскордонній співпраці сприяє розвитку найрізноманітніших економічних, культурних та освітніх проектів
на території України. Позитивно на співпрацю України-Словаччини впливає допомога третіх країн  у транскордонній співрпаці, для прикладу Норвегії, яка часто надає консультації сторонам щодо різноманітних питань. Але попри все бажання сторін спільно розвивати свої регіони, зі сторони України
відчувається відсутність політичної волі до реалізації таких проектів, або доволі часто і їх гальмування. Незважаючи на відносно невелику протяжність спільного українсько-словацького кордону, регіон має значний потенціал соціально-економічного зростання, який ще не реалізований у повній мірі. Воно зводиться переважно до адміністративних та культурно-етнічних питань налагодження співпраці.

Біографія автора

О. Б. Соколовський, Національний університет «Львівська політехніка»

аспірант кафедри політології та міжнародних відносин

Посилання

Зосименко Т. Україна – Словаччина. Українська призма. 2020. URL: http://prismua.org/ukraineslovakia/
На українсько-словацькому кордоні пройде День добросусідства. Радіо Свобода. 2008. URL:
https://www.radiosvoboda.org/a/1118624.html
Словаччина розпочинає новий проєкт транскордонного співробітництва з Україною. 2021. URL:
http://www.mukachevo.net/
Стратегія розвитку словацько-українського транскордонного співробітництва до 2020 року (зі спрямуванням на розвиток співробінитцва між Пряшівським і Кошицьким самоврядуванням краями СР
та Закарпатською областю України). Пряшів – Ужгород. 2014. 50 с.
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво. 22 лютого 2007 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/703_058#Text
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про академічне взаємне визнання і еквівалентність документів про освіту, виданих в Україні та Словацькій Республіці. 8 квітня
2014р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703_097#Text
Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна: Програма транскордонного співробітництва 2014–2020.
Європейський інструмент сусідства. 2015.196 c. URL: https://huskroua-cbc.eu/_download?id=590883e9c
0828e759a737c0c
Черніков Д. Регіональна політика та Угода про асоціацію між Україною та ЄС. Лабораторія законодавчих ініціатив: Київ, 2015. 17 с. URL: https://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/37.pdf
Cooperation between regions and countries. Interreg: European Territorial Cooperation. 2021. URL:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/policy/cooperation/ european-territorial
Duleba A. Cross-border cooperation between Slovakia and Ukraine. Presov. 2019. URL:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/29164/1/CBC_SK_UA_EU%20impact_Volume%20I.pdf
Levoniuk T. A Trouble-Free Neighbor: What Should Ukraine Change in Relations with Slovakia? New Europe
Center. 2019. URL: http://neweurope.org.ua/en/analytics/bezproblemnyj-susid-shho-ukrayina-mayezminyty-u-vidnosynah-zi-slovachchynoyu/
Plenta P. Cross-border Slovak-Ukrainian Cooperation at the Time of Crisis. International University of
Sarajevo. 2016. 19 p. URL: https://www.migracje.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/04/WP97155.pdf
Safe and Inclusive Border betwen Slovakia and Ukraine. SFPA. 2021. URL: https://www.sfpa.sk/en/project/
safe-and-inclusive-border-betwen-slovakia-and-ukraine-sibsu/
Tovkanets A. Cross-border cooperation between Ukraine and Slovakia and its role in development European
education. Mukachiv State University. 2019. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/39225/1/
Cross-border%20_cooperation_%20between_%20Ukraine%20_and_%20Slovakia.pdf
Ukraineand Slovakia enhance transborder cooperation. Government of Ukraine. 23 November 2017. URL:
https://www.kmu.gov.ua/en/news/250446156
Ukraine-Slovakia Relations. Kyiv: ICPS. 2018. URL: http://icps.com.ua/assets/uploads/images/images/
eu/ukr_slovakia_rozd_a4.pdf
Опубліковано
2022-05-28