ЦИФРОВА ГРИВНЯ – СТАНОВЛЕННЯ

  • С. О. Грицай
Ключові слова: цифрова валюта центральних банків, криптовалюта, біткоїн, стейблкоїн, токен, цифрова валюта, віртуальна валюта, електроні гроші, віртуальні активи, електроні активи, цифрові активи, грошові сурогати

Анотація

Грицай С. О. Цифрова гривня – становлення. – Стаття.
У статті проводиться дослідження тенденції, що намітилася останнім часом, у змінах нормативно-правової бази України, направлені на формування цифрових грошей Центрального Банку України. Центральні банки є основою усіх змін, які трансформують грошово-кредитну і фінансову систему. Вони
прокладають шлях до інновацій, підкріплюючи довіру громадськості до грошей. Роль центральних банків полягає в тому, щоб закласти основи надійної валюти шляхом підтримки розрахункової одиниці, гарантування платежів, забезпечення ліквідності та проведення нагляду – елементів, які можна охарактеризувати як «суспільні блага центрального банку». Забігаючи наперед, можна знайти багато типів платіжних рішень, включаючи цифрові валюти центрального банку (CBDC), за умови, що центральні банки
можуть продовжувати забезпечувати ці товари. Мета статті провести дослідження нормативно – правових актів України, цифрових грошей, – як цифрової валюти центрального банку, на предмет достатності для початку їх функціонування. За результатами проведеного дослідження можна стверджувати, що для становлення в Україні CBDC – цифрової гривні, потрібно ліквідувати наявні правові дефекти. І такими першочерговими, на думку автора, на момент написання роботи, вважаються наступні два елемента цієї
майбутньої інноваційної фінансової екосистеми, як формування правового поля для впровадження спеціальних рахунків та гарантування забезпеченості цифрових грошей з боку Національного Банку України. Що можна зробити через введення змін у статті 34 «Емісія» Закону України «Про Національний Банк України», де серед іншого зазначити, що: банкноти, монети і цифрові гроші Національного банку України є безумовними зобов’язаннями Національного банку і забезпечуються всіма його активами. Зміни
у Цивільному Кодексі України можуть виглядати, як варіант, шляхом введення, у зв’язку з прийняттям Закону 1591, нового параграф 7 «Рахунки цифрових грошей» та нових статей до нього, зокрема нової
ст. 1076-11 «Договір рахунку цифрових грошей» та ст. 1076-12 «Операції за рахунком цифрових грошей», – які повинні описувати механізм роботи з цифровими грошима.

Біографія автора

С. О. Грицай

кандидат юридичних наук, доцент кафедри галузевого права та загальноправових дисциплін
Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Посилання

Мінцифра з партнерами запускають пілотний проект, який допоможе в розробці е-гривні. (2021, Грудень 15).
Міністерство цифрової трансформації України. URL: https://thedigital.gov.ua/news/zagolovok-mintsifra-zpartnerami-zapuskayut-pilotniy-proekt-yakiy-dopomozhe-v-rozrobtsi-e-grivni
Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України, щодо оподаткування операцій з віртуальними активами». (2022). URL: https://itd.rada.gov.ua/
billInfo/Bills/pubFile/1245233
Про віртуальні активи, Закон України № 2074-IX (2022). URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2074-20
Про Національний банк України, Закон України № 679-XIV (1999). URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/679-14
Про платіжні послуги. Закон України № 1591-IX (2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1591-20
Проект Закону Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій
з віртуальними активами № 7150 (2022). URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39211 Carstens A. (2019, December 5). The future of money and the payment system: What role for central banks? URL:
https://www.bis.org/speeches/sp191205.pdf
Central Bank Digital Currency Tracker. (2022). Tableau Public. URL: https://public.tableau.com/app/profile/
atlanticcouncil/viz/shared/MKPP4MC54
FRS – Frequently Asked Questions. (2022, April 15). Board of Governors of the Federal Reserve System. URL:
https://www.federalreserve.gov/cbdc-faqs.htm
Опубліковано
2022-05-30