РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ У ВІДНОСИНАХ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВ – ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

  • Н. В. Шелевер
Ключові слова: соціальна підтримка, соціальне забезпечення, держава, принцип соціальної справедливості, пандемія коронавірусу COVID-19, громадяни

Анотація

Шелевер Н. В. Реалізація принципу соціальної справедливості у відносинах із соціальної підтримки населення в умовах пандемії COVID-19: досвід України та держав-членів Європейського Союзу. – Стаття.
У статті автор досліджує реалізацію принципу соціальної справедливості у відносинах із соціальної підтримки населення під час пандемії коронавірусу COVID-19. Соціальна підтримка є організаційно-правовою формою соціального забезпечення. Через відсутність досліджень щодо реалізації принципу справедливості у відносинах із соціальної підтримки українців під час пандемії коронавірусу  COVID-19 автор поставив собі за мету дослідити національний досвід з даного питання та досвід провідних європейських держав з метою імплементації його у вітчизняне законодавство. У статті автор
звертає увагу на те, що підтримка держави має ґрунтуватися на принципі справедливості, а в нашій державі такий принцип дуже часто порушується. Не є винятком і сфера соціальної підтримки. Наразі наслідком такого порушення є правовий нігілізм, міграція до держав-членів Європейського Союзу. При аналізі чинного законодавства констатується, що соціальна підтримка, як не парадоксально, не є обов’язком держави, а лише її правом. Система соціального забезпечення в Україні є недосконалою, а наслідком пандемії коронавірусу COVID-19 стало ще більше безробіття та «працюючі бідні».
Під час карантину Україна підписала кредитну угоду та отримала кошти для підтримки вразливих верств населення. Проте CEDOS визнає житлову політику України соціально несправедливою, оскільки держава надає субсидії людям, які не є бідними. Дана організація виділяє такі соціально вразливі
категорії осіб: внутрішньо переміщені особи, молоді люди, мігранти. В Австралії надається підтримка для бізнес-інвестицій; підтримуються грошові потоки для роботодавців; проводиться виплата домогосподарствам для підтримки їх росту. На думку автора, в Україні порушенням принципу соціальної справедливості є дистанційне навчання школярів. Пропонується підвищити соціальний захист окремих верств населення. Автор акцентує увагу на те, що у нашій державі реалізувати принцип соціальної
справедливості вкрай складно через високий рівень корумпованості українських чиновників та імітацію проведення реформ.

Біографія автора

Н. В. Шелевер

кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри адміністративного, фінансового
та інформаційного права ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Посилання

Dzhoshua Badakh. Ohliad pochatkovykh mekhanizmiv ekonomichnoho, natsionalno i bahatostoronnoho
reahuvannia na covid-19. [Review of the initial mechanisms of economic, national and multilateral response
to covid-19]. URL: https://brdo.com.ua/analytics/oglyad-pochatkovyh-mehanizmiv-ekonomichnogo-natsionalnogo-i-bagatostoronnogo-reaguvannya-na-covid-19/ (2022, January, 10). [in Ukrainian].
Kornieva P. M. (2016). Realizatsiia pryntsypu sotsialnoi spravedlyvosti u vidnosynakh iz sotsialnoi pidtrymky
naselennia Ukrainy [Implementation of the principle of social justice in relations with social support of the
population of Ukraine]. Pravo ta innovatsii [Law and innovation]. No. 1(13). 217–222. [in Ukrainian].
Sotsialna spravedlyvist i koronavirus: analiz naslidkiv dlia dobrobutu. [Social justice and the coronavirus:
an analysis of the consequences for welfare]. URL: https://cedos.org.ua/uk/articles/sotsialna-spravedlyvist-i-koronavirus-analiz-naslidkiv-dlia-dobrobut (2022, January, 15). [in Ukrainian].
Shumna L. P. (2014). Sotsialna pidtrymka yak orhanizatsiino-pravova forma sotsialnoho zabezpechennia [Social
support as an organizational and legal form of social security]. Kharkiv. [in Ukrainian].
Опубліковано
2022-05-30