Дослідження станів розвитку системи освіти

бази даних та їх правовий зміст

  • С. В. Ківалов Національна академія правових наук України, Академія педагогічних наук України, Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: стани розвитку системи освіти, бази даних

Анотація

В статті розглядаються проблеми правового та наукового статусу баз даних у дослідженнях системи освіти. Зроблено висновки щодо можливостей та обмежень використання банків та баз даних при аналізі дискретних станів процесу розвитку системи освіти.

Біографія автора

С. В. Ківалов, Національна академія правових наук України, Академія педагогічних наук України, Національний університет «Одеська юридична академія»

доктор юридичних наук, професор, академік, академік, Заслужений юрист України, завідувач кафедри адміністративного і фінансового права, Президент, народний депутат України

Посилання

Hoffer J. A.. Modern database management / J. A. Hoffer, M. B. Prescott, F. R. McFadden. – 6th ed. – NJ: Prentice Hall, 2002. – 638 p.

Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США / Ф. Махлуп. – М. : Прогресс, 1966. – 462 с.

Урсул А. Д. Информация: методологические аспекты / А.Д.Урсул. – М. : Наука, 1971. – 296 с.

Философский энциклопедический словарь. – 2-е изд. – М. : Советская энциклопедия, 1989. – 816 с.

Ракитов А.И. Философия компьютерной революции / А. И. Ракитов. – М., 1991. – 286 с.

Системы управления базами данных и знаний. Справочное издание / отв. ред. А. Н. Наумов. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 348 с.

Экспертные системы для персональных компьютеров: методы, средства реализации: Справочное пособие / В. С. Крисевич, Л. А. Кузьмич [и др.] – Минск : Выш. шк., 1990. – 197 с.

Про авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] : Закон України від 23 грудня 1993 р. (В редакції Закону від 11 липня 2001). – Режим доступу : http://www.portal.rada.gov.ua

Про Національну програму інформатизації [Електронний ресурс]. Закон України від 4 лютого 1998 року – Режим доступу : http://www.portal.rada.gov.ua

Про затвердження форми державного статистичного спостереження у сфері інформатизації [Електронний ресурс]. Наказ державного комітету статистики України (Державне статистичне спостереження, розд. Основні визначення) від 06 листопада 2002 р. – Режим доступу : http://www.portal.rada.gov.ua

Про затвердження Порядку планування, формування, створення, функціонування, супроводження, систематизації електронних інформаційних ресурсів Міністерства економіки України та доступу до них (Порядок, п.1.2) [Електронний ресурс]. Наказ Міністерства економіки України від 16 липня 2010р. – Режим доступу : http://www.portal.rada.gov.ua

Общеотраслевые руководящие материалы по созданию банков данных. – М. : ГКНТ, 1982.

Hansen G.W. Database management and design / G. W. Hansen, J. V. Hansen. – New Jersy : Prentice-Hall, Inc., 1992. – 548 p.

Диго С. М. Проектирование и использование баз данных / С. М. Диго. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 208 с.

Горбачик О. А. Електронні банки соціологічних даних / О. А. Горбачик // Український соціум. – 2009. – № 2. – С. 14 – 21.

Опубліковано
2021-03-03