Концепція права Герберта Харта

  • В. В. Дудченко Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: Герберт Харт, концепція права

Анотація

Проаналізовано такі складові права якметодологія, критика імперативної теорії права, право як об’єднання первинних і вторинних правил, справедливість і мораль, природне право та правовий позитивізм, юридична чинність і моральна цінність. Усі складові концепції поєднані оновленим переосмисленням таких понять, як законодавство, юрисдикція, юридична чинність, джерела права, правова санкція, держава, влада, посадова особа.

Біографія автора

В. В. Дудченко, Національний університет «Одеська юридична академія»

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії держави та права 

Посилання

Харт Г. Концепція права / Г. Харт. – К. : Сфера, 1998. – 238 с.

Антология мировой правовой мысли.В 5-и т. – Т.3. Европа, Америка: XVII – XX вв. – М. : Мысль, 1999. – 829 с.

Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид. – М. : Прогресс, 1988. – 496 с.

Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії.: Від Декарта до Вітгенштейна / Роджер Скратон. – К. : Основи, 1998. – 331 с.

Аналитическая философия: Становление и развитие (антология) : пер. с англ., нем. – М. : «Дом интеллектуальной книги», 1998. – 528 с.

Опубліковано
2021-03-03