До питання етичних, правових та медичних аспектів евтаназії

український та російський досвід

  • С. А. Хімченко Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: евтаназія

Анотація

Стаття присвячена питанням визначення етичних, правових та медичних аспектів евтаназії. Автор, на підставі аналізу існуючих точок зору, положень чинного законодавства, виказує особисте ставлення до означеного питання та надає конкретні пропозиції щодо вдосконалення теоретичних знань та практики його застосування.

Біографія автора

С. А. Хімченко, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права

Посилання

Бобров О.Е., Семенюк Ю.С. Евтаназія // Хірургія України. – 2003. – № 3. – С. 154-162.

Вольный В., Крук Д. Эвтаназия – за и против // Проблемы медицины. – 2000. – № 3 (17). – С. 53-57.

Иванюшкин А.Я. Проблемы эвтаназии // Медицинская сестра. – 2002. – № 3. – С. 35-39.

Рекомендації Ради по етиці АМА, Jама. – № 3. – 1992. – С. 47-52.

Хімченко С.А. Доктринальні підходи до проблеми легалізації евтаназії в Україні // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 55. – Одеса : Юридична література, 2010. – 712 с. – С. 225-233.

Опубліковано
2021-03-03