Витоки категорії «правосуб’єктність»

  • В. І. Форманюк Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: правосуб’єктність

Анотація

Стаття присвячена питаннямформування категорії правосуб'єктність в римському праві. Автор обґрунтовує своє бачення витоків формування категорії правосуб'єктність. У статті на основі комплексного дослідження наукової літератури автором визначаються і аналізуються категорії дієздатність, правоздатність, правовий статус особи.

Біографія автора

В. І. Форманюк, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету адвокатури

Посилання

Дигесты Юстиниана. Избранные фрагменты в переводе и с примечаниями И. С. Петерского. − М., 1984.

Дождев Д. В. Римское частное право. − М., 1999.

Институции Юстиниана / Пер. с лат. −М., 1998.

Литвинов В. Латинсько-український словник: 10 тисяч найуживаніших латинських слів. – Київ: Українські пропілеї, 1998.

Моммзен Т. История Рима. − Т. I-IV. − М., 1995.

Муромцев С. А. О консерватизме римской юриспруденции. − М., 1875.

Орач Є. М., Тищик Б. Й. Основи римського приватного права. − К., 2000.

Підопригора О. А., Харитонов Є. О. Римське право: Підручник. − К.: Юрінком Інтер, 2003..

Римское частное право / Под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Пере¬терского. − М., 1997.

Харитонов Е. О. Основы римского частного права. − Харьков, 1998.

Харитонов Е. О. Рецепция римского частного права. − Одесса, 1996.

Харитонов Є. О. Історія приватного права Європи. Витоки. − Одеса, 1999.

Харитонов Є. О. Рецепція римського приватного права. Теоретичні та історико-правові аспекти. – Одеса, 1997.

Хутыз М. Х. Римское частное право. − М., 1994.

Опубліковано
2021-03-03