Правові засади стимулювання громадян до вжиття енергозберігаючих заходів

  • В. О. Юрескул Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: енергозберігаючі заходи

Анотація

Стаття присвячена дослідженню стану реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів громадянами. Висловлені пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у цій сфері. 

Біографія автора

В. О. Юрескул, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права

Посилання

Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів: рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 56. – Ст. 1859.

Про енергозбереження: Закон України від 1 липня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 30. – Ст. 283.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

Про теплопостачання: Закон України від 2 лютого 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 28. – Ст. 373.

Про житлово-комунальні послуги: Закон України вiд 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 47. – Ст. 514.

Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення: постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 30. – Ст. 1811.

Про затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання: постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17 лютого 2011 р. № 242 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 22. – Ст. 940.

Проект Закону України «Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу Української РСР (щодо визначення житлової та загальної площ об’єкту житлової нерухомості)» за реєстраційним номером 8203 від 4 березня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=39840.

В Україні балкони прирівняли до корисної площі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.korrespondent.net/business/realestate/1286650-v-ukrayini-balkoni-pririvnyali-do-korisnoyi-ploshchi.

Рада підвищила податки на засклений балкон [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2011/11/17/6763232.

Глава держави застосував право вето [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/22145.html.

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-17. – Ст. 112.

Остекление балкона и лоджии металлопластиковыми окнами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://arta-group.com.ua/

balconies/glazing.html.

Остекление балконов и лоджий [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lux-okna.org/balconies/glazing-of-balconies-loggies.

Опубліковано
2021-03-03