Поняття та суб’єкти міжнародного митного права

  • Б. А. Кормич Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: міжнародне митне право

Анотація

В статті аналізуються сучасні погляди на особливості міжнародних митних відносин та правового статусу суб'єктів міжнародного митного права. Визначені основні фактори, що впливають на формування та розвиток цієї галузі.

Біографія автора

Б. А. Кормич, Національний університет «Одеська юридична академія»

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри морського та митного права

Посилання

Борисов К. Г. Международное таможенное право / К. Г. Борисов. – М., 1997. – С. 17.

Габричидзе Б. Н., Чернявский А. Г. Курс таможенного права Российской Федерации: Учебник для вузов: в 3-х частях. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2002. – С. 505.

Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть: Учебник. – М., 1997. – С. 89 – 90.

Конвенція про створення Ради Митного Співробітництва 1950 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 12. – Ст. 648.

Маракеська угода про заснування Світової організації торгівлі / Україна і Світова організація торгівлі. Збірник офіційних документів. – К., 2002.

Международное публичное право: Учебник / отв. ред. К. А. Бекяшев – М.: Проспект, 2005 – С. 120.

Хартия экономических прав и обязанностей государств. 12 декабря 1974 года /A RES. 3281 (ХХІХ).

Конвенція про тимчасове ввезення. Стамбул, 26 червня 1990 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 36. – Ст. 2445.

Митний кодекс України від 11.07.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 38-39. – Ст. 288.

Опубліковано
2021-03-09