Інституційна структура та ефективність функціонування Світової Організації Торгівлі

  • Д. В. Скринька Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ключові слова: Світова Організація Торгівлі, СОТ

Анотація

Стаття присвячена аналізу того, як інституційна структура Світової організації торгівлі (СОТ) впливає на ефективність цієї міжнародної організації. В статті розглядається, серед іншого, функціональний зв’язок між органами СОТ та міжнародними договорами, укладеними в межах СОТ. Вказується на особливе значення системи врегулювання спорів в СОТ для загального рівня ефективності функціонування цієї міжнародної організації.

Біографія автора

Д. В. Скринька, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права 

Посилання

Белалова Б. Ш. Место международно-правовых санкций в современном международном праве / Б. Ш. Белалова // Законодательство. – 2002. – № 12. – С. 65 – 69.

Вельяминов Г. М. Порядок урегулирования споров во Всемирной торговой организации / Г. М. Вельяминов // Московский журнал международного права. – 1999. – № 1. – С. 96 – 109.

Рогов С. Н. Системы разрешения международных торговых споров ГАТТ и ВТО / С. Н. Рогов // Московский журнал международного права. – 1998. – № 8. – С. 80 – 91.

Трунк-Федорова М.П. Разрешение споров в рамках Всемирной торговой организации / М. П. Трунк-Федорова. – Спб. : Изд. Дом С.-Петерб. Гос. Ун-та, 2005. – 312 с.

Федорова М. П. К вопросу о «негосударственных участниках» механизма разрешения споров в рамках Всемирной торговой организации / М. П. Федорова // Московский журнал международного права. – 2003. – № 4. – С. 75 – 85.

Опубліковано
2021-03-09