Класифікація та структура норм міжнародного і національного права

загальне та особливе

  • О. М. Іванченко Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: міжнародне і національне право

Анотація

Проблема специфіки співвідношення норм міжнародного і національного права, їх взаємодія, потребують теоретичного забезпечення, розробки відповідних наукових орієнтирів, концепцій, юридичних понять та категорій, а також виокремлення загального та особливого у класифікації та структурі цих норм.

Біографія автора

О. М. Іванченко, Національний університет «Одеська юридична академія»

асистент кафедри теорії держави та права

Посилання

Лукашук И. И. Нормы международного права в международной нормативной системе / И. И. Лукашук. – М. : Спарк, 1997. – 322 с.

Буткевич В. Г., Мицик В. В., Задорожній О. В. Міжнародне право.Основи теорії: Підручник За ред. В. Г. Буткевича. – К. : Либідь, 2002. – 608 с.

Международное право: учебник / под ред. А. И. Микулыиина. – М. : Междунар. отношения, 2005. – 512 с.

Международное право: учебник / отв. ред. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. – М. : Междунар. отношения, 2005. – 567 с.

Лукашук И. И. Глобализация, государство, право, XXI век / И. И. Лукашук. – М. : Спарк, 2000. – 279 с.

Віденська конвенція про право міжнародних договорів (М. Відень, 23 травн. 1969 р.) [Електронний ресурс] Режим доступу :

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU69K01.html

Конституции государств Европы: в 3-х т.: сборник / под общ. ред. Л. А. Окунькова. – М. : НОРМА, 2001. – Т. 3. – 792 с.

Конституции государств Европы: в 3-х т.: сборник / под общей ред. Л. А. Окунькова. – М. : НОРМА, 2001. – Т. 1. – 824 с.

Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.). // Международное право в документах: учеб. пособие / сост.: Н. Т. Блатова, Г. М. Мелков. – М. : Норма-Инфа-М, 2000. – 824 с.

Опубліковано
2021-03-09