Особливості правового регулювання вільного пересування та працевлаштування громадян третіх країн в Європейському союзі

  • О. М. Дарморіс
Ключові слова: громадяни третіх країн, правове положення громадян з третіх країн

Анотація

У статті досліджуються особливості правового положення громадян з третіх країн (країн, які не є членами ЄС), а саме, умови отримання цими особами дозволу на в’їзд зметою проживання і працевлаштування. Важливою гарантією для працівників із третіх країн є можливість возз’єднання із членами своєї сім’ї та забезпечення державами-членами ЄС принципу рівності в питаннях працевлаштування.

Біографія автора

О. М. Дарморіс

кандидат юридичних наук, начальник юридичного відділу управління Пенсійного фонду
України в Бережанському районі Тернопільської області

Посилання

Про заходи щодо активізації євроінтеграційного прикордонного співробітництва: Указ Президента України від 19 грудня 2007 р. № 1236/2007 // Офіційний вісник Президента України. – 2007. – № 38. – Ст. 77.

Про ратифікацію Конвенції про правовий статус трудящихмігрантів і членів їх сімей: Закон України від 11 серпня 2007 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 11. – Ст. 280.

Про ратифікацію Угоди між Україною і Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз: Закон України від 15 січня 2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 10. – Ст. 97.

Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents // Offi cial Journal L 16, 23/01/2004. – P. 0044-0053.

Council Directive 2003/86/EC of 22 September 2003 on the right to family reunifi cation // Offi cial Journal L 251, 03/10/2003. – P. 0012-0018.

Council Directive 2004/114/EC of 13 December 2004 on the conditions of admission of third-country nationals for the purposes of studies, pupil exchange, unremunerated training or voluntary service // Offi cial Journal L 375, 23/12/2004. – P. 0012-0018.

Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of entry and residence of third country nationals for the purposes of highly qualifi ed employment // Offi cial Journal L 155, 18/06/2009. – P. 0017-0029.

Case C-48/75, Jean Noel Royer, [1976] ECR 1219.

Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC (Text with EEA relevance) // Offi cial Journal L 158, 30/04/2004. – P. 0077-0123.

Case C-473/93, Commission of the European Communities v. Grand Duchy of Luxemburg, [1996] ECR 3207.

Опубліковано
2021-03-09