Принцип рівноправ'я в Азербайджанській республіці

теоретичні аспекти

  • Л. Э. Рагимли Бакинський державний університет

Анотація

У статті розглядається конституційний принцип рівноправності як один з базисних і стрижневих принципів правового положення особистості. Тут також розкриваються закріплені в Основному Законі Азербайджанської Республіки основні конституційні положення про рівноправність.

Біографія автора

Л. Э. Рагимли, Бакинський державний університет

дисертант кафедри конституційного права 

Посилання

Советский энциклопедический словарь / гл. ред. Прохоров Л. М., 3-е изд. – М. : Сов. энциклопедия, 1985. – С. 1087.

Конституционное право // под. ред. Козловой Е. И. и Кутафина О. Е. – М., 2001. – С. 92-93.

Конституционное право зарубежных стран // под. ред. Баглая М. В., Лейбо Ю. И., Энтина Л. М. – М., 2000. – С. 94.

Аскеров З. А. Конституционное право: учебник / З. А. Аскеров. – Баку, 2006. – С. 145 (на азерб яз.).

Конституционное право // под. ред. Козловой Е. И. и Кутафина О. Е. – М., 2001. – С. 94.

Аскеров З. А. Конституционное право: учебник / З. А. Аскеров. – Баку, 2006. – С. 146 (на азерб яз.).

Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России: учебное пособие // Л. Д. Воеводин. – М., 1997. – С. 67-68.

Исмаилов Р. Р. Институт гражданства Азербайджанской Республики // Р. Р. Исмаилов. – Баку: Изд. Бакинского ун-та, 2004. – С. 82.

Аскеров З. А. Конституционное право: учебник / З. А. Аскеров. –

Баку, 2006. – С. 148 (на азерб яз.).

Аскеров З. А. Основы государства и права Азербайджана / З. А. Аскеров, Э. Н. Насиров, М. И. Исмаилов, Х. Р. Мамедов. – Баку, 2003. – С. 71.

Марченко М. М. Общая теория государства и права / М. М. Марченко. – М. : Проспект, 1995. – С. 153.

Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России : учебное пособие / Л. Д. Воеводин. – М., 1997. – С. 67-77.

Юридическая энциклопедия / под. ред. Тихомирова М. Ю. – М., 1997. – С. 489.

Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России : учебное пособие / Л. Д. Воеводин. – М., 1997. – С. 36, 83-88.

Опубліковано
2021-03-09