Конфлікт у Західній Сахарі з позицій міжнародного гуманітарного права

  • Є. В. Багацький Вільнюський університет (Республіка Литва)

Анотація

Стаття присвячена оцінці конфлікту в Західній Сахарі з позицій міжнародного гуманітарного права, а також особливостям дотримання норм даного розділу міжнародного права в ході згаданого конфлікту. У ході дослідження були використані міжнародні документи, в яких містяться основні положення міжнародного гуманітарного права. Піддаючи аналізу події, що мали місце, та посилаючись на згадані вище документи й на вже існуючі праці вітчизняних та зарубіжних дослідників, автор дає правову оцінку конфлікту в Західній Сахарі на кожному з етапів його активної фази, що тривала з 1973 по 1991 роки.

Біографія автора

Є. В. Багацький, Вільнюський університет (Республіка Литва)

магістр 

Посилання

Article 1 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of NonInternational Armed Confl icts (Protocol II), 8 June 1977 [Electronic resource]. – Regime of access : http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebART/475-760004?OpenDocument

common Article 3 of Geneva conventions [Electronic resource]. – Regime of access : http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebART/380-600006?OpenDocument

Visens E. Western Sahara: Betrayed Independence, 5-27, REGNUM, 2007 [Electronic resource]. – Regime of access : http://common.regnum.ru/

documents/west-sahara.pdf

International Court of Justice. Western Sahara. Advisory Opinion of 16 October 1975 [Electronic resource]. – Regime of access :

http://www.icj-cij.org/docket/fi les/61/6194.pdf

Jacob A. Mundy The Legal Status of Western Sahara and the Laws of War and Occupation. Colaboraciones 1788, June 26, 2007 [Electronic resource]. – Regime of access : http://uswsf.org/images/Legal_status.pdf

Member states of the Hague Conventions [Electronic resource]. – Regime of access : http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1038

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Confl icts (Protocol II), 8 June 1977 [Electronic resource]. – Regime of access : http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebList?ReadForm&id=475&t=art

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Confl icts (Protocol I), 8 June 1977 [Electronic resource]. – Regime of access : http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebList?ReadForm&id=470&t=art

Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, BoobyTraps and Other Devices (Protocol II). Geneva, 10 October 1980 [Electronic resource]. – Regime of access : http://www.icrc.org/IHL.nsf/WebSign?ReadForm&id=510&ps=P

State Parties to the Geneva Conventions [Electronic resource]. – Regime of access : http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebSign?ReadForm&id=375&ps=P

The Sahara War 1975 – 1991 [Electronic resource]. – Regime of access : http://www.onwar.com/aced/data/papa/polisario1975.htm

The United Nations Security Council Resolution 380 [Electronic resource]. – Regime of access : http://daccess-dds-ny.un.org/doc/

RESOLUTION/GEN/NR0/782/27/IMG/NR078227.pdf?OpenElement

Western Sahara: The Cost of The Confl ict. International Crisis Group. Middle East/North Africa Report N°65 – 11 June 2007 [Electronic resource]. – Regime of access : http://www.tricycle.ie/blog/wp-ontent/uploads/2008/01/65_western_sahara___the_cost_of_the_confl ict.pdf

Опубліковано
2021-03-09