Електронний моніторинг в пенальних практиках зарубіжних країн та перспективи його запровадження до національної системи кримінальної юстиції

  • Д. В. Ягунов Національний університет «Одеська юридична академія», Наукова рада Державної пенітенціарної служби України
Ключові слова: електронний моніторинг, злочинна поведінка

Анотація

Стаття присвячена дослідженню електронного моніторингу як сучасного механізму контролю за злочинною поведінкою. В статті аналізуються організаційно-правові та кримінологічні проблеми використання цього контрольного механізму та досліджуються питання його запровадження в Україні.

Біографія автора

Д. В. Ягунов, Національний університет «Одеська юридична академія», Наукова рада Державної пенітенціарної служби України

доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, кандидат наук з державного управління, доцент, MSSc in Criminal Justice, член 

Посилання

Electronic tagging of offenders raises rights concerns [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.guardian.co.uk

Янукович пропонує «відсиджувати строк» вдома [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.pravda.com.ua/

news/2012/01/12/6905406

Ardley J. The theory, development and application of electronic monitoring in Britain // Internet Journal of Criminology, 2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.tm.lt

Electronic monitoring. John Howard Society of Alberta, 2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.johnhoward.ab.ca/pub/A3.htm

Mortimer E., May C. Electronic monitoring in practice: the second year of the trials of curfew orders. Report. Research Study 177. – London: Home Offi ce, A Research and Statistics Directorate

Electronic monitoring of released prisoners: an evaluation of the Home Detention Curfew scheme. By Kath Dodgson, Philippa Goodwin, Philip Howard, Siân Llewellyn-Thomas, Ed Mortimer, Neil Russell and Mark Weiner. Home Offi ce Research Study 222. – London: Home Offi ce Research, Development and Statistics Directorate, March 2001

The Offender’s Tag Association New Government, and New Penal Policy. Overview. August 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.offenderstag.co.uk

Brownlee I.community Punishment: A Critical introduction. – London: Longman, 1998. – Р. 189.

Kenneth Clarke to expand electronic tagging [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.guardian.co.uk

Tagging offenders. The role of electronic monitoring in the Scottish criminal justice system [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.scotland.gov.uk

Ягунов Д. Категорія «небезпечний злочинець» у сучасному кримінальному законодавстві зарубіжних країн // Актуальні проблеми політики. – Одеса, 2010. – Випуск 39. – С. 352-361.

Ягунов Д. Позитивізм та безпека суспільства або друге життя теорії природженого злочинця // Ринкова економіка: Сучасна теорія і практика управління : зб. наук. пр. / ОНУ ім. І. Мечникова. – Одеса, 2009. – Том 12. – Випуск 26, ч. 2. – С. 132-138.

Алегин А. Актуальные проблемы организации информационного обеспечения электронного мониторинга осужденных с применением

приборов ГЛОНАСС // Российский следователь. – 2009. – № 24. – С. 30-32.

community Corrections. Electronic Supervision Program [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mcscs.jus.gov.on.ca

Electronic Monitoring (EM). Minimum Requirements [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.correct.state.ak.us

Опубліковано
2021-03-09