Особливості кримінальної відповідальності за фальсифікацію виборчої документації за законодавством окремих країн Західної Європи

  • Д. О. Колодін Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: фальсифікація виборчої документації

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей кримінального законодавства окремих європейських країн (на прикладі Сан-Марино, Нідерландів, Німеччини, Бельгії, Сполученого Королівства та Болгарії) щодо кримінальної відповідальностіза фальсифікацію виборчої документації. Статтямістить порівняльний аналіз відповідних положень кримінальних кодексів України та зазначених вище країн Європи.

Біографія автора

Д. О. Колодін, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри кримінального права

Посилання

Колодін Д. Відповідальність за фальсифікацію виборчої документації за кримінальним законодавством європейських та інших зарубіжних країн / Д. Колодін // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник статей з питань європейської інтеграції та права / за ред. Дмитра Ягунова. – Суми :

ПП Кочубей Н. В., 2011. – Вип. 7. – 276 с.

Уголовный кодекс Республики Сан-Марино. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2002. – 253 с.

Уголовный кодекс Голландии. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – С. 261 - 262.

Ответственность за нарушение избирательных прав граждан в законодательстве зарубежных стран. – М. : Норма, 2005.

Criminal Code (Germany). As promulgated on 13 November 1998 (Federal Law Gazette I, p. 945, p. 3322) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : – www.iuscomp.org/gla/statutes/StGB.htm#107a

Уголовный кодекс Республики Болгария. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – С. 126-127.

Опубліковано
2021-03-09