Роль держави в створенні умов виконання публічно-правових обов'язків адвокатури

  • А. В. Пехник Національний університет «Одеська юридична академія»
  • А. В. Козьміних Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: публічно-правові обов'язки адвокатури

Анотація

Адвокатура є комплексним проявом як державного, так і громадського інтересу, оскільки саме через адвокатуру і завдяки ній правова держава реалізує можливість забезпечення своїм громадянам їх прав і свобод.

Біографії авторів

А. В. Пехник, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри соціальних теорій

А. В. Козьміних, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат політичних наук, доцент кафедри соціальних теорій

Посилання

Васьковский Е. В. Организация адвокатуры / Е. В. Васьковский. – С-Пб., 1893. – 264с.

Святоцький О. Д. Адвокатура України / О. Д. Святоцький, М. М. Михеєнко. – К. : Ін Юре. – 1997. – 224с.

Історія адвокатури України. Ч. 1 / Т. В. Варфоломеєва, О. Д. Святоцький, В. С. Кульчицький та ін.; за ред. В. В. Медведчука; Спілка адвокатів України; Акад. адвокатури України. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : СДМ – Студіо, 2002. – 286 с.

Алейников Г. И. Роль адвокатуры в формировании украинской государственности / Г. И. Алейников // Украинская государственность: становление, опыт, проблемы: зб. наук. ст. (за материалами XII Харк. політол. чтений). – Х., 2001. – С. 47-48.

Резник Г. М. Адвокатура и государство / Г. М. Резник // Адвокат. – 2002. – № 4-5. – С. 13-15.

Варфоломеева Т. Институт адвокатуры – еще одна веха на пути перестройки правового государства / Т. Варфоломеева // Адвокат. – 1996. – № 3. – С. 78-86.

Опубліковано
2021-03-09