Опозиційна діяльність України крізь призму законодавчих ініціатив

  • Л. В. Котова Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: опозиційна діяльність, Україна, політична опозиція

Анотація

Стаття присвячена питанням засад діяльності політичної опозиції. Розглянуті основні законопроекти щодо опозиційної діяльності. Висвітлені загальні положення щодо принципів діяльності парламентської опозиції.

Біографія автора

Л. В. Котова, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри соціальних теорій

Посилання

Проект Закону України «Про політичну опозицію» (реєстр. № 2007 від 16.07.2002), внесений народними депутатами України С. І. Гуренком,

Г. К. Крючковим [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=12810

Проект Закону України «Про парламентську більшість та парламентську опозицію» (реєстр. № 2214 від 01.09.2004), внесений народним депутатом України Р. М. Зваричем [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=13113

Проект Закону України «Про парламентську більшість і парламентську опозицію у Верховній Раді України» (реєстр. № 2214-1 від 30.07.2003),

внесений народними депутатами України О. М. Карповим, К. Т. Ващук, С. Б. Гавришем [Електронний ресурс] – Режим доступу :

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=2214-1&skl=5

Проект Закону України «Про парламентську опозицію» (реєстр. № 2214-2 від 20.02.2003), внесений народним депутатом України С. М. Правденком [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=14296

Проект Закону України «Про парламентську опозицію» (реєстр. № 2214-3 від 11.02.2004), внесений народним депутатом України В. П. Філенком [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=17148

Проект Закону України «Про парламентську опозицію» (реєстр. № 2885 від 12.01.2007), внесений народними депутатами України В. С. Коваль, М. С. Комар, Ю. В. Тимошенко [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=29240

Мустафин А. Оппозиция ее Величества / А. Мустафин // Зеркало недели. – 2007. – No 2 (631). – 20 янв.

Political Oppositions in Western Democracies /edited by Robert A. Dahl. – Yale University, 1966. – 458 p.

Опубліковано
2021-03-11