Поняття і види політичних ризиків

  • Д. В. Демчук Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Ключові слова: політичні ризики

Анотація

У статті надається аналіз політичного ризику з точки зору діяльності політичних акторів. Розглядаються класифікація політичних ризиків, основні проблемні аспекти управління політичними рисками.

Біографія автора

Д. В. Демчук, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

здобувач кафедри політичних наук 

Посилання

Джус И. В. Политические риски: оценка, анализ и управление / И. В. Джус. – М. : ИМЭМО РАН, 2004. – 92 с.

Зонис М. Как уцелеть на минном поле политического риска? / М. Зонис, С. Уилкин // Управление рисками / под ред. Д. Пикфорда. – М. : ООО «Вершина», 2004. – 352 с.

Подколзина И. А. Проблемы дефиниции и оценки политического риска в зарубежных исследованиях / И. А. Подколзина // Вест. Московского ун-та. Серия 12 «Политические науки». – 1996. – № 5. – С. 19 – 33.

Пожалов А. А. Исследования политического риска: история зарождения, становления и развития / А. А. Пожалов // Вест. Московского ун-та. Серия 12 «Политические науки». – 2006. – № 3. – С. 43 – 57.

Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія: у 2 ч. – Ч. 1 / за ред. В. М. Гейця, А. А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг. -екон. ун-т, 2008. – 389 с.

O’Leary M. K. Introduction to Political Risk Analysis / M. K. O’Leary, W. D. Coplin. – N. Y.: Policy Studies Associates, 1983. – 55 p.

Опубліковано
2021-03-11