Формування партійних систем Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговини

  • Д. Ю. Гайдай Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України
Ключові слова: партійні системи Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговини

Анотація

У статті проаналізовано партійні системи, що склались в результаті перших багатопартійних виборів у СФРЮ у 1990 році. Характеристика партійних систему Хорватії, Сербії та Боснії і Герцеговини дозволяє не лише глибшезрозуміти причини розпаду югославської федерації, а й розкрити передумови спалаху міжетнічного насильства на її території. Обґрунтовано тезу про те, що саме перемога етнічних партій на перших демократичних виборах визначила траєкторію розвитку югославських країн.

Біографія автора

Д. Ю. Гайдай, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

аспірант

Посилання

Zimmermann W. Origin Of A Catastrophe / W. Zimmermann. – New York: Random House, 1999. – P. 55.

Ljubojevic А. Party systems change in Serbia and Croatia caught between EU conditionality and national identity [Електронний ресурс] / Аna Ljubojevic // The ECPR Graduate Conference. – Dublin, 31 August 2010. – Режим доступу : http://www.ecprnet.eu/conferences/graduate_conference/dublin/paper_details.

asp?paperID=578

Law C. Development and Nationalism: An Analytical Model on Economic Growth to Social Preference and Party System [Електронний ресурс] / Caroline Law. – March 2005. – Режим доступу : http://www.nobleworld.biz/images/C.Law.pdf.

Пономарева, Е. Г. Социально-политические размежевания и развитие партийных систем на постъюгославском пространстве [Електронний ресурс] / Е. Г. Пономарева // Политическая наука. – 2004. – N 4. – Режим доступу : http://www.rau.su/observer/N8_2005/8_10.htm.

Mesić Stipe The demise of Yugoslavia: a political memoir / Stipe Mesić. – Central European University Press, 2004. – P. 6.

Obradovic M. The ruling party / Marija Obradovic // The road to war in Serbia: Trauma and Catharsis. – Central European University Press, 2000. – P. 442.

Veljanovski R. Turning the Electronic Media Around / Rade Veljanovski // The road to war in Serbia: trauma and catharsis. – Central European University Press, 2000. – P. 586.

Markovic Z. The Nation: Victim and Vengeance / Zoran Markovic // The road to war in Serbia: trauma and catharsis. – Central European University Press, 2000. – P. 587.

Pesic V. The War for Ethnic State / Vesna Pesic // The road to war in Serbia: trauma and catharsis. – Central European University Press, 2000. – P. 40.

Eberhardt P. Przemiany demgrafi czno-etniczne na obszarze Jugoslawii w XX wieku / Piotr Eberhardt. – Lublin, 2005. – S. 95.

Zacharias M. J. Komunizm, federacja, nacjonalizmy: system władzy w Jugosławii 1943-1991 / Michał Jerzy Zacharias. – Warszawa, 2004. – S. 495-496.

Janjic D. Resurgence of Ethnic Confl ict / Dusan Janjic // Yugoslavia, the former and future. / ed. by Payam Akhavan, Robert Howse. – Brookings Institution Press, 1995. – P. 44.

Glenny M. The Fall of Yugoslavia: the Third Balkan War / M. Glenny. – New York: Penguin Books, 1994. – P. 38.

Опубліковано
2021-03-11