Державобудування в сучасних умовах інформатизації

політико-правовий аспект

  • Є. В. Жуков Християнський гуманітарний економічний університет
Ключові слова: державобудування, інформаційна політика держави

Анотація

Стаття присвячена розгляду основних моделей механізму інформаційної політики держави у контексті політико-правової дійсності.

Біографія автора

Є. В. Жуков, Християнський гуманітарний економічний університет

викладач, м. Одеса

Посилання

Скалацький В. М. Інформаційне суспільство: сучасні теорії та моделі (соціально-філософський аналіз): дис. … канд. філос. наук: 09.00.03 / В. М. Скалацький. – К. : Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2006. – 181 с.

Почепцов Г. Г. Інформаційна політика: навч. пос. / Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут. – К. : Знання, 2006. – С. 130 – 211.

Information Superhighway: An Overview of Technology Challenges [Доповідь Конгресу США] / USA Congress. – Washington, 1995.

Brown R. The Global Information Infrastructure: Agenda of Cooperation [Електронний ресурс] / R. Brown, L. Irving, A, Prabhakar, S. Katzen. – 1995. – Режим доступу : http://www.ntia.doc.gov/report/1995/globalinformation-infrastructure-agenda-cooperation

Building the Information Society: Moving Canada into the 21st Century [Нормативний документ Міністерства Постачання та Послуг Канади] / Ministry of Supply and Services. – Ottawa, 1996.

Шевчук О. E-Ukraine – «Електронна Україна» [Електронний ресурс] / О. Шевчук, О. Голобуцький. – Режим доступу : http://www.e-ukraine.biz/ukraine5.html.

Проект Плана действий, 2003-2005. – Женева-Тунис – (Всесвітня зустріч на вищому рівні з питань інформаційного суспільства) // Документ WSIS/PC-3/DT-2 (Rev. 1) -R.

Про інформацію : Закон України за станом на 1 березня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua

Опубліковано
2021-03-11