Вплив ідеологічної ідентифікації на електоральну діяльність політичних партій в Україні

  • П. А. Струнін Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Ключові слова: передвиборча діяльність політичних партій, Україна, ідеологічна ідентифікація

Анотація

Визначено ефективність та інтенсивність використання ідеологічних трендів у передвиборчій діяльності політичних партій. Проаналізовано тенденцію формування «всеядних» політичних партій в Україні та результативність подібної стратегії.

Біографія автора

П. А. Струнін, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

здобувач кафедри політології та міжнародних відносин 

Посилання

Bell D. The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties / Bell D. – N. Y.: Free Press, 1965. – 356 р.

Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія: дослідження структур, мотивів і результатів / Дж. Сарторі; [пер. з англ. 2-ге вид.]. – К. : Артек, 2001. – 211 с.

Kirchheimer O. The Catch-All-Party / O. Kirchheimer // The West European Party System / [Edited by P. Mair]. – Oxford: Oxford University Press, 1993. – Р. 287 – 319.

Конончук С. Г. Партійна система України: ідеологічний вимір / Світлана Конончук, Олег Ярош; [Укр. незалеж. центр політ. дослідж.]. – К. : Агентство «Україна», 2010. – 76 с.

Кац Р. Изменение моделей партийной организации и партийной демократии: возникновение картельных партий / Р. Кац, П. Мэир // Политические партии и партийные системы в современном мире. – М. : РАН, 2006. – Вып. 1. – С. 27 – 44.

Зотова З. Предвыборная программа – основной ресурс избирательной кампании / З. Зотова // Рос. центр обучения избират. технологиям при Центр. избират. комис. РФ. – М. : РЦОИТ, 2001. – 96 с.

Феен Г. -Й. Розвиток партійних систем у посткомуністичних країнах ЄС / Ганс-Йоахім Феен. – 2007. – 15 с.

Телешун С. Наші партії формуються не за ідеологічним принципом [Електронний ресурс] / Сергій Телешун. – «Диалог.ua». – Независимый информационно-аналитический ресурс. – Режим доступу : http://dialogs.org.ua/dialog.php?id=30&op_id=784#784

Фесенко В. Идеологические партии сегодня переживают кризис [Електронний ресурс] / Владимир Фесенко. – «Диалог.ua». – Независимый информационно-аналитический ресурс. – Режим доступу : http://dialogs.org.ua/ru/dialog/page30-793.html.

Опубліковано
2021-03-15