Реформа публічного управління

сучасні тенденції та перспективи для України

  • А. В. Береза Інститут держави і права ім. В.М.Корецького
Ключові слова: реформування публічного управління

Анотація

Розглянуто три основних підходи до реформування публічного управління: нове публічне управління, урядування та концепція мереж; з’ясовано можливість їх реалізації в умовах України.

Біографія автора

А. В. Береза, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького

кандидат політичних наук, докторант

Посилання

Boston J. Public management: The New Zealand model / J. Boston, J. Martin, J. Pallot. – Auckland : Oxford University Press, 1996. – Р. 7.

Hix S. The study of the European Union II: The «New governance» agenda and its rival / S. Hix // Journal of European Public Policy. – 1998. – № 5. – P. 39.

European governance: A White Раper. – European Сommission.com (2001) 428. Brussels, 25.07.2001. – Р. 5.

Ibid. – Р. 27.

Kersbergen K. «Governance» as a bridge between disciplines: Crossdisciplinary inspiration regarding shifts in governance and problems of governability, accountability and legitimacy / K. Kersbergen, F. Waarden // European Journal of Political Research. – 2004. – Vol. 43. – Р. 151.

Kickert W. Public governance in the Netherlands: An alternative to Anglo-American «managerialism» / W. Kickert // Public Administration. – 1997. – Vol. № 75. – Р. 732.

Про Кабінет Міністрів України Верховна Рада України : Закон вiд 07.10.2010 № 2591-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 9. – Ст. 58.

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України вiд 09.12.2010 № 1085/2010 // Урядовий кур’єр. – 2010. – 14 грудня.

Опубліковано
2021-03-15