Гуманізація навчально-виховного процесу як умова становлення громадянського суспільства

  • Т. М. Третьякова Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: гуманізація освіти, гуманізація навчально-виховного процесу

Анотація

В даній статті встановлюється взаємозв’язок та взаємозалежність процесів гуманізації освіти та розвитку громадянського суспільства

Біографія автора

Т. М. Третьякова, Національний університет «Одеська юридична академія»

асистент кафедри соціальних теорій 

Посилання

Політологічний енциклопедичний словник/ упорядник В. П. Горбатенко; за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенька. 2-е вид., доп. і перероб. К. : Ґенеза, 2004. – С. 119.

Ковальчук Т. І. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства/ І. Т. Ковальчук// Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення. – К. : «Логос», 1997. – С. 56-57.

Мацюк А. Р. Громадянське суспільство – соціальна основа держави, влада і демократія / А. Р. Мацюк// Українське право. – 1995. – № 1 (2). – С. 24-34.

Бабкін В. Д. Україна на шляху до громадянського суспільства та правової держави / В. Д. Бабкін// Громадянське суспільство

і підприємництво в Україні: проблеми і шляхи становлення. – К., 1996. – С. 27-36.

Колодій А. На шляху до громадянського суспільства: Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні / ред. Л. Федорів. – Львів, 2002. – 276 с.

Скакун О. Ф. Громадянське суспільство і правова держава: шляхи розвитку в Україні / О. Ф. Скакун// Правова держава Україна: проблеми перспективи розвитку. – Харків, 1995. – С. 15.

Шмоткін О. В. Громадянське суспільство і правова держава: єдність та розбіжності / О. В. Шмоткін// Філософські проблеми права та правоохоронної діяльності співробітників органів внутрішніх справ: збірник наукових праць. – К. : Українська академія внутрішніх справ, – 1995. – С. 30.

Тодика Ю. М. Роль Конституції України в становленні громадянського суспільства / Ю. М. Тодика// Вісник Академії правових наук. – 1999. – № 2. – С. 3-12.

Щедрова Г. Громадянське суспільство: тенденції становлення і проблеми дослідження / Г. Щедрова// Наукові записки: збірник. – К. : ІПіЕНД, – 2002. – Вип. 20. – С. 14.

Кириченко С. Шляхи формування громадянського суспільства і правової держави / С. Кириченко. – К. : «Логос», 1999. – С. 59.

Політологічний словник : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за ред. М. Ф. Головатого та О. В. Антонюка. – К. : МАУП, 2005. – С. 159.

Андрущенко В. Інноваційний розвиток освіти в стратегії «українського прориву» / В. Андрущенко// Вища освіта України. – 2008. – № 2. – С. 11.

Гессен Г. С. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / Г. С. Гессен, – М., 1995. – 496 с.

Масловська Т. С. Научно-системный анализ понятий и терминов, используемых в исследованиях проблем правового обеспечения образовательной деятельности / Т. С. Масловская // Право и образование. – 2004. – № 1. – С. 32-33.

Опубліковано
2021-03-15