Кваліфікація контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів

  • Н. А. Мирошниченко Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: контрабанда наркотичних засобів, психотропні речовини

Анотація

У статті досліджується склад контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, а також фальсифікованих лікарських засобів. Звернено увагу на спірні питання кваліфікації, висловлені пропозиції щодо вдосконалення законодавства та практики його застосування.

Біографія автора

Н. А. Мирошниченко, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права

Посилання

Міжнародні конвенції 1961, 1971, 1988 р. // Україна в міжнародноправових відносинах. – К. : Юрінком, 1996. – Кн. 1. – С. 155 – 284.

Закони України 1995: «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, та прекурсорів та зловживанню ними», Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» в редакції від 8 липня 1999 // Відомості Верховної Ради України. – 1999 № 36 – ст. 317.

Кримінальний Кодекс України (Із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2012 року). – Харків : Одіссей, 2012. – С. 232.

Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 6 травня 2000 р. № 770 (із змін. та доповн. від 12.12.2002) // Офіційний вісник України. – 2000. – № 19. – ст. 789; Офіційний вісник України. – 2002-2003. – № 51. – ст. 2316.

Постанова Пленуму Верховного суду України від 26 квітня 2002 р. «Про судову практику у справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 4 (32).

Опубліковано
2021-03-15