Історико-правові аспекти організації українського козацтва за часів гетьмана П. Скоропадського

  • О. В. Горяга Національний університет «Одеська юридична академія»
  • І. В. Долматов Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: П. Скоропадський, організація українського козацтва за часів гетьмана П. Скоропадського, українське козацтво

Анотація

В статті розглядаються історико-правові проблеми законодавчого врегулювання процесу створення та існування українського козацтва під час гетьманування П. Скоропадського в квітні – грудні 1918 р. Проаналізовано основні законодавчі акти, прийняті гетьманською владою стосовно українського козацтва.

Біографії авторів

О. В. Горяга, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри історії держави та права

І. В. Долматов, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри історії держави та права

Посилання

Про козацтво та козацькі організації в Україні: Проект Закону України № 7196 від 04.10.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf35 11=38667&pf35401=173785.

Турченко Ф. В’ячеслав Липинський – ідеолог Української демократичної хліборобської партії / Ф. Турченко, Н. Заліська // В’ячеслав Липинський. Історико-політична спадщина і сучасна Україна. – К.; Філадельфія, 1994. – Т. 1. – С. 172 – 175.

Закони про тимчасовий державний устрій України: від 29.04.1918 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0004300-18.

Лободаєв В. М. Відродження козацтва в Українській Державі П. Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.) / В. М. Лободаєв // Гілея. – 2011. – № 54. – С. 102 – 111.

Останній гетьман. Ювілейний збірник пам’яті Павла Скоропадського. 1873 – 1945. – К., 1993. – 398 с.

Тимощук О. В. Охоронний апарат української держави (квітень – грудень 1918 р.) / О. В. Тимощук. – Харків, 2000. – 460 с.

Статут Українських Козаків. – К., 1918. – 16 с.

Пиріг Р. Я. Українська гетьманська держава 1918 року. Історичні нариси / Р. Я. Пиріг. – К., 2011. – 336 с.

Верига В. Визвольні змагання в Україні. 1914 – 1923 / В. Верига. – У 2-х т. – Львів, 1998. – Т. 1. – 523 с.

Опубліковано
2021-03-16